W dniu 30 grudnia 2023 r. Związek Piłsudczyków Radom odsłonił zrekonstruowany bunkier partyzancki zlokalizowany w lesie między wsiami Podsuliszka i Antoniów w gminie Skaryszew. Bunkier został zrekonstruowany dzięki wsparciu Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia - bunkry ostatnie ślady walki i męczeństwa Żołnierzy Niezłomnych na ziemi radomskiej". Powstał on w miejscu oryginalnego bunkra, który zbudowali żołnierze z grupy pod komendą Tadeusza Zielińskiego pseud. Igła w 1947 roku. Podczas uroczystości historię bunkra przedstawił prezes Związku Piłsudczyków Radom Dariusz Sońta. Wśród  zaproszonych gości byli między innymi Dionizy Krawczyński - Komendant Marszu Szlakiem I Kadrowej z Krakowa do Kielc, który przybył z  proporcem dowódcy 27 Pułku Ułanów, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dyrektorem Nadleśnictwa Radom Andrzejem Matysiakiem, Wiktor Cielecki ze Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej z Szydłowca i Krzysztof Lechowski oraz Artur Jędrzejczak ze Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej z Przysuchy. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej z Karolem Kowalskim na czele oraz członkowie Związku Strzeleckiego. Autorami fotografii są Marek Gawor i Wiktor Cielecki (kb)

 

   W marcu 2023 r. Związek Piłsudczyków Radom nawiązał współpracę z Fundacją PGE  w zakresie realizacji  projektu „Ocalić od zapomnienia - bunkry ostatnie ślady walki i męczeństwa Żołnierzy Niezłomnych na ziemi radomskiej". Dzięki wsparciu Fundacji PGE zrekonstruowano  bunkier Żołnierzy Niezłomnych w lesie w okolicach miejscowości Podsuliszka. Związek Piłsudczyków Radom w ramach projektu nawiązał współpracę z Nadleśnictwem Radom i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych z siedzibą w Radomiu oraz radomską delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej. Efektem współpracy z Nadleśnictwem Radom i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych z siedzibą w Radomiu było uzyskanie zgody na prace rekonstrukcyjne bunkra. Natomiast radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadziła kwerendę w posiadanych zasobach archiwalnych informacji o rekonstruowanym bunkrze. Uzyskane Informacje zostały umieszczone na tablicy informacyjnej przy zrekonstruowanym bunkrze.

Planowane uroczyste otwarcie zrekonstruowanego obiektu odbędzie się 30 grudnia 2023 r o godz. 12.00

   Poniżej mapa dojazdu, zarówno od strony Podsuliszki, jak i Antoniowa.

UWAGA: Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednie, przystosowane do podmokłego terenu, obuwie.

 

14 grudnia 2023 r. radomscy piłsudczycy ze Związku Piłsudczyków Radom w Kamienicy Deskurów na Rynku na spotkaniu opłatkowym.

Fotografie autorstwa pana Arkadiusza Molendy, radnego z Kozienic i twórcy fanpage "Tak-Nie-Obiektywnie"