Propozycję nadania nazwy dla ronda poparł: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą w Warszawie, Związek Piłsudczyków Radom oraz Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego. Więcej na cozadzien.pl

Rondo Niezależnego Zrzeszenia Studentów?Radomscy radni jednogłośnie zgodzili się, by rondo u zbiegu ulic: Warsztatowej/Lipskiego/Walentynowicz/Stanikowskiego otrzymało imię Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Uchwałę w tej sprawie przyjęli 29 listopada radomscy radni. / RadioPlus/