W tym miejscu pojawiać się będą sukcesywnie materiały i informacje o radomskich piłsudczykach zrzeszonych w Związku Piłsudczyków i historii Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) Okręgu Radomskiego 1981-1995

Stowarzyszenie bierze sobie za wzór Twórcę Niepodległości Polski Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy. Opiera się na wartościach wyrażających się w słowach BÓG-HONOR-OJCZYZNA. Stowarzyszenie podtrzymuje i kontynuuje idee Konfederacji Polski Niepodległej. Zrzesza byłych członków Konfederacji Polski Niepodległej oraz jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem apolitycznym, apartyjnym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. (ze statutu stowarzyszenia)

Ostatnio na stronie www naszego Związku wrzuciłem dwa filmy: ze strajku KPN w ODN z października 1989 roku oraz z hapeningu z marca 1989 roku. Obydwa wydarzenia są udokumentowane znaczną ilością fotografii.

 

Ponadto  zapraszamy na stronę https://jacek.jerz.org/ - poświęconą założycielowi KPN i "Solidarności" w dawnym województwie radomskim.