Radom, 21.06.2024r.

 

Uchwała Nr 3/2024 Walnego Zebrania

Stowarzyszenia "Związek Piłsudczyków Radom"

Związek Piłsudczyków Radom dziękuje Jerzemu Blejszowi, Sławomirowi Sońcie i Romanowi Burkowi, którzy zorganizowali wymianę zniszczonego Krzyża Legionowego "Poległym Legionistom na polu chwały" w Kwaterze Legionistów na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu oraz wszystkim, którzy wsparli finansowo tę inicjatywę.

Wpłaty według kolejności wpłat dokonali:

1. Roman Burek 150 zł

2. Roman Fido 25 zł

3. Jacek Prygiel 50 zł

4. Krzysztof Bińkowski 25 zł

5. Krzysztof Trzaskoma 40 zł

6. Artur Bednarczyk 50 zł

7. Jakub Konwa 50 zł

8. Katarzyna i Krzysztof Szewczyk 50 zł

9. Piotr Wojnarski 100 zł

10. Cezary Jawoszek 50 zł

11. Artur Maciaszczyk 20 zł

12. Lechosław Wąsik 50 zł

13. Krzysztof Sitkowski 50 zł

14. Henryk Skowron 100 zł

15. Wiktor Cielecki 100 zł

16. Janusz Jacewicz 100 zł

17. Emil Wydra 30 zł

18. Krzysztof Szybilski 50 zł

19. Krzysztof Kępka 50 zł

20. Zbigniew Sot 50 zł

---------------

Razem wpłacono 1190 zł

Po zapłaceniu wykonawcy 550 zł do dyspozycji pozostało 640 zł. Zostanie ona przeznaczona na zakup zniczy i kwiatów na Kwaterze Legionistów na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu

 

   Artur Maciaszczyk                                            Dariusz Sońta

   Sekretarz Stowarzyszenia                                 Prezes Zarządu

 

o wydarzeniu informowały też lokalne media

https://radioplus.com.pl/radom/76221-krzyz-wrocil-do-kwatery-legionistow

https://echodnia.eu/radomskie/nowy-krzyz-poleglym-legionistom-na-polu-chwaly-stanal-w-kwaterze-legionistow-na-cmentarzu-przy-limanowskiego-w-radomiu-zobacz/ar/c1-18559491

 

Dariusz Sońta Prezes Związku Piłsudczyków Radom za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został przez Prezydenta RP odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczania odbyła się w Belwederze. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Sekretarz Stanu w KPRP Minister Andrzej Dera.

Dariusz Sońta od 1987 r. był zaangażowany w działalność opozycyjną w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Radomia. Ponadto w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był współzałożycielem i członkiem komitetu uczelnianego NZS. Był na terenie Warszawy kilkakrotnie zatrzymywany i karany pod zarzutem kolportażu ulotek i udziału w nielegalnych demonstracjach. . W Radomiu, jako przewodniczący Okręgu Radom KPN, był inicjatorem i współorganizatorem szeregu akcji tej organizacji, m.in. kolportażu pracy i literatury bezdebitowej, demonstracji i happeningów, m.in. w 1990 r. Pan Dariusz Jacek Sońta wystąpił do wojewody radomskiego o usunięcie trzech monumentów, znajdujących się na terenie miasta Radomia: Pomnika Wdzięczności, pomnika upamiętniającego śmierć żołnierzy Armii Czerwonej, oraz płyty ku czci Komunistycznej Partii Polski. W latach 1988–1989 był rozpracowywany operacyjnie z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W latach 80. współorganizator licznych nielegalnych zgromadzeń, m.in. uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, happeningu Radomskiej Pomarańczowej Alternatywy 31 marca 1989, zgromadzenia w rocznicę przewrotu majowego 12 maja 1989, obchodów rocznic Czerwca 76. Zatrzymywany z przyczyn politycznych, w 1988 ukarany grzywną w wysokości 30 tys. zł przez kolegium do spraw wykroczeń. Został brutalnie pobity przez tzw. drugi szereg SB na Placu Zamkowym w Warszawie 3 maja 1988.

Dariusz Sońta był redaktorem podziemnych pism: "Kontra Komunie", "Kontra" oraz w okresie po 1989 roku pism "Gazeta Uliczna - Kontra" i pisma środowisk piłsudczykowskich: "Piłsudczyk".

Pełnił funkcję szefa okręgu radomskiego KPN. Uczestniczył w III Kongresie KPN w 1989 roku. Z ramienia tej partii w latach 1991–1993 sprawował mandat posła na Sejm I kadencji. Od 1993 do 1997 był pracownikiem biura parlamentarnego KPN w Radomiu.

D. Sońta był założycielem i prezesem do chwili obecnej zarządu Stowarzyszenia „Związek Piłsudczyków Radom”. Jest również członkiem honorowym Związku Strzeleckiego. Był inicjatorem cyklicznych Marszów Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski. Przewodniczy Komitetowi Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego oraz Komitetowi Rekonstrukcji Pomnika Linii Kolejowej Radom-Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 2008 roku odnalazł ukrytą przez niemieckich okupantów Płytę Grobu Nieznanego Żołnierza.

(fotografie 1,2 pochodzą ze strony KPRP, fot 3,4: Stanisław Sońta)

 

Jeżeli byście chcieli znaleźć w dokumentach komunistycznej Służby Bezpieczeństwa (SB) cokolwiek na temat największego (pod względem ilości uczestników) wydarzenia, rozgrywającego się na ulicach Radomia wiosną 1989 roku, wydawałoby się, że to nic prostszego. Wystarczy wyszukiwarka dokumentów inwentarz.ipn.gov.pl i odpowiednie hasło do wyszukania. Tutaj okazuje się, że R.P.A. (Radomska Pomarańczowa Alternatywa), happening, czy temu podobne skojarzenia nie pomogą. Trzeba użyć odpowiedniego kryptonimu. Bowiem geniusze z SB owoce swoich specjalnych operacji wywiadowczych, rozpracowujących radomskich licealistów umieścili wśród donosów i raportów, dotyczących powstawania Polskiej Partii Zieloni. Kryptonim tej operacji to AURA, czyli „Materiały dotyczące zamiaru powołania na terenie Radomia Sekcji Ekologicznej finansowanej przez MKR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska (IPN Ra 05/930).

W wykazie donosicieli, nazywanych w ichniej nomenklaturze TW - czyli tajnymi współpracownikami, potocznie określanych mianem pewnego warzywa z głąbem, znajdujemy „Zenka”, „Pegaza”, „Mikołaja”, „Tomasza” i jeszcze trochę innej „kapusty”. "Zenek", to Szczepan Badeński znany działacz podziemnych struktur radomskiej "Solidarności" występujący też jako donosiciel pod pseudonimem "Włodek" (IPN Ra 006/2021)

Sam plan operacyjny SB, jako główne założenie przyjął: „niedopuszczenie do wykorzystania imprezy pod nazwą ścieżka zdrowia w dniu 31.03.1989r. (…) do zorganizowania nielegalnej manifestacji”. Utworzono siedem grup operacyjnych, złożonych z 21 esbeków, wspomaganych ekipą video wraz z ochroną (4 esbeków), cztery ekipy fotografujące wraz z ochroną (12 esbeków). Dodatkowo w odwodzie przebywało w budynku Komendy Wojewódzkiej osiem grup interwencyjnych z 47 funkcjonariuszami SB oraz 50-osobowy odwód ZOMO „zbrojnego ramienia partii komunistycznej”, lub jak mawiano w PRL-u "bijące serce Partii".. Wyposażenie odwodu ZOMO: AW-1 sztuka, AW GŁ-1 sztuka, RW GŁ, pałki szturmowe, kaski, tarcze, umundurowanie moro. Prawdopodobnie skróty: AW, to armatka wodna, AW GŁ to automatyczna wyrzutnia granatów łzawiących i odpowiednio ręczna wyrzutnia granatów łzawiących. W punkcie 16 „planu” zapewniono też dyżur lekarza i pielęgniarki od godziny 14.30 do odwołania. Wśród fotografii i w filmie z happeningu zamieszczonym na naszej stronie www można z łatwością dostrzec wiele smutnych gąb resortu bezpieczeństwa.

Czy wiedzieliście niegdysiejsza młodzieży, wykrzykująca hasła w rodzaju „I love MO”, co czaiło się tuż za rogiem?

Poniżej wybrane fotokopie esbeckich planów i kilka donosów. Uzupełnią galerię fotografii i film z happeningu umieszczone w radomskim archiwum KPN

W dniach 11 - 12 maja 2024r członkowie Związku Piłsudczyków Radom złożyli na trumnie Marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty. Zwiedziliśmy też Wawel i wiele innych zabytków prastarego Krakowa.

Poniżej fotogaleria z wycieczki autorstwa Emila Wydry.

Autor fotografii: Emil Wydra

(publikowanie i rozpowszechnianie na zasadach Public Domain).