22 listopada w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie  Prezes Związku Piłsudczyków Radom Dariusz Sońta otrzymał odznakę Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON. W uroczystości wziął udział Minister Obrony Narodowej Wojciech Skórkiewicz. Odznaczenie przyznano w uznaniu zasług na rzecz szkolnictwa wojskowego. Poniżej fotoreportaż z uroczystości wręczania odznaczeń.

   Piłsudczyk i działacz niepodległościowy wywodzący się z Radomia Grzegorz Ochnia postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023 odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności. POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2023 r. o nadaniu orderów i odznaczeń ( nr rej. 66/2023 ) Prezydent Andrzej Duda odznaczył Grzegorza Ochnię  KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w działalności na rzecz transformacji ustrojowej Polski, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju aktywności publicznej i związkowej.
   Wręczenie odznaczeń odbyło się 12 listopada br. po Mszy Świętej w  w kościele Polskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough Melbourne Australia. Odznaczenia Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności dokonał Ambasador Polski w Australii Maciej Chmielnicki wraz z delegatem z Ministerstwa Edukacji i Nauki (m.in. dr Tomaszem Rzymkowskim – Sekretarzem Stanu w MEiN, pełnomocnikiem rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki.
   Grzegorz Ochnia był uczestnikiem strajku i demonstracji w czerwcu 1976 roku. Od 1980 roku został działaczem jawnej a po grudniu 1981 podziemnych struktur "Solidarności". Działał w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) i Konfederacji Polski Niepodległej Okręg Radom (KPN). W stanie wojennym był więziony za druk ulotek. Był wielokrotnie zatrzymywany na tzw 48 godzin i karany grzywną. Do wyjazdu w 1990 do Australii służby komunistycznego aparatu represji prowadziły przeciw niemu szereg operacji specjalnych. W Australii współtworzył Grupę Lustracyjną, domagając się pełnego ujawnienia czerwonej agentury. Jest czynnym działaczem australijskiej Polonii i utrzymuje kontakty z radomskimi piłsudczykami skupionymi w Związku Piłsudczyków Radom.
Foto: Marta Ochnia (publikowanie i rozpowszechnianie na zasadach Public Domain)

Ręka na pomniku – zapomniany epizod z lat 70-tych

 

3 października 1975 roku przy pomniku „wdzięczności dla żołnierzy radzieckich” miał się odbyć uroczysty apel z okazji 31 rocznicy powstania SB i MO, nazywanych zbrojnym ramieniem komunistycznej partii – PZPR. Apelu nie było. O jego odwołaniu raportował w tajnym meldunku specjalnym (numer 0101/75- IPN Ra 04/10 str. 18) do dyrektora gabinetu ministra spraw wewnętrznych i dyrektorów Biura Śledczego MSW i Departamentu III MSW, zajmującego się zwalczaniem opozycji antykomunistycznej komendant wojewódzki MO w Radomiu pułkownik Marian Mozgawa. W raporcie meldował jednocześnie o powołaniu specjalnej grupy operacyjno-śledczej. Powodem było ludzkie przedramię, które zawisło nocą z 2 na 3 października na pomniku „wdzięczności dla żołnierzy radzieckich”, znajdujący się wówczas w parku im. Tadeusza Kościuszki na wprost siedziby Urzędu Wojewódzkiego.

materiały operacyjne SB: IPN Ra 04/327 str 34