W dniu 30 grudnia 2023 r. Związek Piłsudczyków Radom odsłonił zrekonstruowany bunkier partyzancki zlokalizowany w lesie między wsiami Podsuliszka i Antoniów w gminie Skaryszew. Bunkier został zrekonstruowany dzięki wsparciu Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia - bunkry ostatnie ślady walki i męczeństwa Żołnierzy Niezłomnych na ziemi radomskiej". Powstał on w miejscu oryginalnego bunkra, który zbudowali żołnierze z grupy pod komendą Tadeusza Zielińskiego pseud. Igła w 1947 roku. Podczas uroczystości historię bunkra przedstawił prezes Związku Piłsudczyków Radom Dariusz Sońta. Wśród  zaproszonych gości byli między innymi Dionizy Krawczyński - Komendant Marszu Szlakiem I Kadrowej z Krakowa do Kielc, który przybył z  proporcem dowódcy 27 Pułku Ułanów, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dyrektorem Nadleśnictwa Radom Andrzejem Matysiakiem, Wiktor Cielecki ze Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej z Szydłowca i Krzysztof Lechowski oraz Artur Jędrzejczak ze Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej z Przysuchy. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej z Karolem Kowalskim na czele oraz członkowie Związku Strzeleckiego. Autorami fotografii są Marek Gawor i Wiktor Cielecki (kb)

 

   W marcu 2023 r. Związek Piłsudczyków Radom nawiązał współpracę z Fundacją PGE  w zakresie realizacji  projektu „Ocalić od zapomnienia - bunkry ostatnie ślady walki i męczeństwa Żołnierzy Niezłomnych na ziemi radomskiej". Dzięki wsparciu Fundacji PGE zrekonstruowano  bunkier Żołnierzy Niezłomnych w lesie w okolicach miejscowości Podsuliszka. Związek Piłsudczyków Radom w ramach projektu nawiązał współpracę z Nadleśnictwem Radom i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych z siedzibą w Radomiu oraz radomską delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej. Efektem współpracy z Nadleśnictwem Radom i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych z siedzibą w Radomiu było uzyskanie zgody na prace rekonstrukcyjne bunkra. Natomiast radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadziła kwerendę w posiadanych zasobach archiwalnych informacji o rekonstruowanym bunkrze. Uzyskane Informacje zostały umieszczone na tablicy informacyjnej przy zrekonstruowanym bunkrze.

Planowane uroczyste otwarcie zrekonstruowanego obiektu odbędzie się 30 grudnia 2023 r o godz. 12.00

   Poniżej mapa dojazdu, zarówno od strony Podsuliszki, jak i Antoniowa.

UWAGA: Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednie, przystosowane do podmokłego terenu, obuwie.

 

14 grudnia 2023 r. radomscy piłsudczycy ze Związku Piłsudczyków Radom w Kamienicy Deskurów na Rynku na spotkaniu opłatkowym.

Fotografie autorstwa pana Arkadiusza Molendy, radnego z Kozienic i twórcy fanpage "Tak-Nie-Obiektywnie"

13 grudnia 2023

Postanowieniem z dnia 08.11.2023 r. IPN umorzył postępowanie dotyczące spowodowania śmierci Antoniego Jacka Jerza przez służby komunistyczne PRL. Na tę decyzję wykonujący prawa pokrzywdzonego nie wnieśli zażalenia, uznając, iż wobec faktu, że śledczy IPN nie zgromadzili w śledztwie żadnych istotnych nowych dowodów, jego formalne przedłużanie byłoby obecnie bezcelowe. (...)
W odróżnieniu od samej decyzji o umorzeniu śledztwa, która z wyżej wskazanych powodów nie była kwestionowana, sprzeciw i oburzenie budzi zarówno treść jej uzasadnienia, obfitująca w błędy i nieścisłości, jak również przekaz medialny skierowany przez IPN do prasy i opinii publicznej (komunikat, wypowiedzi prokuratorów), w których CAŁKOWICIE POMINIĘTO KLUCZOWE ZASTRZEŻENIA ZAWARTE PRZEZ EKSPERTÓW IES W OPINII TOKSYKOLOGICZNEJ
Całość Oświadczenia, wraz z pełną treścią ekspertyzy znajduje się na stronie jacek.jerz.org

22 listopada w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie  Prezes Związku Piłsudczyków Radom Dariusz Sońta otrzymał odznakę Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON. W uroczystości wziął udział Minister Obrony Narodowej Wojciech Skórkiewicz. Odznaczenie przyznano w uznaniu zasług na rzecz szkolnictwa wojskowego. Poniżej fotoreportaż z uroczystości wręczania odznaczeń.