13 grudnia 2023

Postanowieniem z dnia 08.11.2023 r. IPN umorzył postępowanie dotyczące spowodowania śmierci Antoniego Jacka Jerza przez służby komunistyczne PRL. Na tę decyzję wykonujący prawa pokrzywdzonego nie wnieśli zażalenia, uznając, iż wobec faktu, że śledczy IPN nie zgromadzili w śledztwie żadnych istotnych nowych dowodów, jego formalne przedłużanie byłoby obecnie bezcelowe. (...)
W odróżnieniu od samej decyzji o umorzeniu śledztwa, która z wyżej wskazanych powodów nie była kwestionowana, sprzeciw i oburzenie budzi zarówno treść jej uzasadnienia, obfitująca w błędy i nieścisłości, jak również przekaz medialny skierowany przez IPN do prasy i opinii publicznej (komunikat, wypowiedzi prokuratorów), w których CAŁKOWICIE POMINIĘTO KLUCZOWE ZASTRZEŻENIA ZAWARTE PRZEZ EKSPERTÓW IES W OPINII TOKSYKOLOGICZNEJ
Całość Oświadczenia, wraz z pełną treścią ekspertyzy znajduje się na stronie jacek.jerz.org