kontakt z zarządem

 
Społeczny Komitet Rekonstrukcji Pomnika Linii Kolejowej Radom – Warszawa im. Józefa Piłsudskiego w Radomiu

Numer konta bankowego, na które od 10.03.2021 można dokonywać wpłat na rzecz rekonstrukcji pomnika:
Bank Pekao S.A. 53 1240 3259 1111 0011 0476 3842

Dodatkowe informacje można uzyskać u przewodniczącego komitetu Dariusza Sońty ( tel. 517453182)

 

 

adres Związku Piłsudczyków Radom: 26-600 Radom, ul. Stanisława Staszica 6/8 lok.49

KRS: 0000776054 NIP: 7962989532 REGON: 382837503

NR rachunku bankowego: Bank Pekao 24124017891111001089491965

 

napisz do członka Zarządu Związku Piłsudczyków Radom