kontakt z zarządem

adres Stowarzyszenia: 26-600 Radom, ul. Stanisława Staszica 6/8 lok.49

KRS: 0000776054 NIP: 7962989532 REGON: 382837503

NR rachunku bankowego: Bank Pekao 24124017891111001089491965

 

napisz do członka Zarządu Stowarzyszenia