13.X.2007  Marsz Radom Laski. Wymarsz członków Związku Piłsudczyków.