Społeczny Komitet Rekonstrukcji Pomnika Linii Kolejowej Radom – Warszawa im. Józefa Piłsudskiego w Radomiu prowadzi, począwszy od dnia 10 marca br, zbiórkę na rzecz rekonstrukcji częściowo odnalezionego przez Związek Piłsudczyków pomnika. Prosimy o wsparcie realizacji  tej inicjatywy, służącej w  podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej oraz rozwoju regionalnej świadomości obywatelskiej i kulturowej.  Numer konta bankowego: 53 1240 3259 1111 0011 0476 3842 Bank Pekao S.A.