W marcu 2023 r. Związek Piłsudczyków Radom nawiązał współpracę z Fundacją PGE  w zakresie realizacji  projektu „Ocalić od zapomnienia - bunkry ostatnie ślady walki i męczeństwa Żołnierzy Niezłomnych na ziemi radomskiej". Dzięki wsparciu Fundacji PGE zrekonstruowano  bunkier Żołnierzy Niezłomnych w lesie w okolicach miejscowości Podsuliszka. Związek Piłsudczyków Radom w ramach projektu nawiązał współpracę z Nadleśnictwem Radom i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych z siedzibą w Radomiu oraz radomską delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej. Efektem współpracy z Nadleśnictwem Radom i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych z siedzibą w Radomiu było uzyskanie zgody na prace rekonstrukcyjne bunkra. Natomiast radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadziła kwerendę w posiadanych zasobach archiwalnych informacji o rekonstruowanym bunkrze. Uzyskane Informacje zostały umieszczone na tablicy informacyjnej przy zrekonstruowanym bunkrze.

Planowane uroczyste otwarcie zrekonstruowanego obiektu odbędzie się 30 grudnia 2023 r o godz. 12.00

   Poniżej mapa dojazdu, zarówno od strony Podsuliszki, jak i Antoniowa.

UWAGA: Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednie, przystosowane do podmokłego terenu, obuwie.