W dniach 20 -22 stycznia odbędzie się siedemnasty Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 roku Szydłowiec - Wąchock.
Organizatorem Marszu jest Związek Strzelecki. Związek Piłsudczyków jest jednym ze współorganizatorów. Więcej o Marszu i imprezach towarzyszących na https://www.zwiazek-strzelecki.pl/

 

13 grudnia 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył 4 radomskich działaczy podziemnej "Solidarności" i Konfederacji Polski Niepodległej z Radomia Krzyżami Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta odznaczonym krzyże wręczał Prezes IPN Karol Nawrocki.
Wśród odznaczonych  są dwaj członkowie Związku Piłsudczyków Radom: Maksymilian Szydłowski oraz Piotr Wojnarski. Krzyże otrzymali też Zygmunt Kołsut i Marian Kozłowski.

Relacja z uroczystości, wraz z biogramami wszystkich odznaczonych (plik pdf ) na https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/174994,Krzyze-Wolnosci-i-Solidarnosci-dla-dzialaczy-opozycji-niepodleglosciowej-Warszaw.html
Poniżej galeria fotografii z wydarzenia. Autorami zdjęć są Emil Wydra i Maksymilian Szydłowski

    UWAGA:   Autorzy fotografii  w naszej witrynie zezwalają na publikowanie i rozpowszechnianie na zasadach Public Domain.

 

W dniu 23 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wniosek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego działającego przy Związku Piłsudczyków w Radomiu w sprawie postawienia w przestrzeni miejskiej Radomia Pomnika Marszałka. W posiedzeniu, na zaproszenie Komisji uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Budowy pomnika.

Dariusz Sońta, występując w imieniu wnioskodawców przedstawił wstępne projekty pomnika oraz propozycję lokalizacji na ulicy J. Piłsudskiego, w pobliżu Kościoła Garnizonowego.

Na ilustracjach kamienne popiersie Marszałka, które umieszczone zostanie na dwumetrowym postumencie. Projekt cokołu nie został jeszcze rozstrzygnięty.

XXXI Marsz dobiegł końca. Poniżej galeria fotografii, obejmująca 2 i 3 dzień tego wydarzenia. Autorzy foto: Krzysztof Bińkowski, Roman Fido, Arkadiusz Molenda i Emil Wydra.

Fotografie 1-11 Radom; 12- 18 Jedlnia Letnisko; 19 - 23 w drodze do Pionek; 24 - 25 Pionki Legionówka; 26 - 35 Laski Szkoła; 36 - 38 cmentarz polowy Brzustów; 39 - 102 Mauzoleum Żytkowice

 

    UWAGA:   Autorzy fotografii  w naszej witrynie zezwalają na publikowanie i rozpowszechnianie na zasadach Public Domain.

21 października w Kamienicy Deskurów w Radomiu miało miejsce ważne dla środowiska piłsudczykowskiego wydarzenie. Otwarto Wystawę HONOR I DUMA - W 112 lecie Związku Strzeleckiego. Wystawę zorganizowały wspólnie Związek Strzelecki i Wojsko Polskie. W imieniu organizatorów wystąpili Komendant Główny ZS st. insp. ZS Roman Burek i pułkownik rez. Wojska Polskiego Waldemar Baranowski. 

W trakcie Wystawy odczyt wygłosili doktor Tomasz Szczepański - kustosz Muzeum Katyńskiego w Warszawie, który przedstawił okoliczności zbrodni katyńskiej oraz prezes Związku Piłsudczyków Radom Dariusz Sońta, przybliżając gościom postać Józefa Piłsudskiego i historię Związku Strzeleckiego.

W części artystycznej odbył się koncert, przygotowany przez uczniów i wykładowców Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Wystąpili, w kolejności pojawiania się na scenie (i fotografiach poniższej galerii) kwartet smyczkowy w składzie: Julia Kotowska, Inez Govganisyan, Magdalena Grabowska i Kay Reluchin, przygotowany przez Magdalenę Grabowską. Na flecie grały Gabriela Gregorczyk oraz Karolina Karpeta; przygotowanie: Anna Włodarska Szetela. Na skrzypcach grał Michał Bielenda, przygotowany przez Wojciecha Dąbka. Z grą na gitarze wystąpił Robert Kwiędacz;  przygotowanie: dr Paweł Kwaśny. Koncert zamknął występ Lucji Mamli na flecie i Radosława Górala - akordeon, przygotowanych przez Alenę Budzińakova-Palus i Agnieszkę Rogowiecką.

W otwarciu Wystawy uczestniczył również były a obecnie honorowy komendant główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Leszek Marcinkiewicz

Wystawa HONOR I DUMA - W 112 lecie Związku Strzeleckiego jest częścią XXXI Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom -Laski (program Marszu) i będzie dostępna do obejrzena do końca października 2022 r.

    UWAGA:   Autorzy fotografii  w naszej witrynie zezwalają na publikowanie i rozpowszechnianie na zasadach Public Domain. Wszystkie fotografie autorstwa Krzysztofa Bińkowskiego

Poniżej galeria fotografi. Na fotografii nr 16 i 17 zrekonstruowany mundur i szabla pułkownika Lisa-Kuli