Na Wikipedii pojawił się wpis, informujący o naszej działalności. W ciągu 2 minut pojawił się wniosek o jego usunięcie.  Odnieśliśmy się do tego na naszym fanpage na Facebooku. Poniżej link do wpisu. Po kliknięciu w zakładkę (dyskusja) wyświetlą się głosy w dyskusji za i przeciw umieszczeniu wpisu o naszym Związku na Wikipedii. Poniżej zamieszczamy, w obawie że może zostać usunięty,  całość wpisu według stanu na dzień 9 czerwca 2023 roku.

Związek Piłsudczyków Radom na Wikipedii


Związek Piłsudczyków Radom jest apolitycznym i apartyjnym ogólnopolskim stowarzyszeniem patriotyczno-historycznym, którego terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Radom. Otwarty dla wszystkich obywateli RP oraz Polaków zamieszkałych poza granicami kraju, Związek zrzesza byłych członków Konfederacji Polski Niepodległej oraz kontynuuje jej idee, tak jak KPN biorąc sobie za wzór twórcę niepodległości Polski, Pierwszego Marszałka RP Józefa Piłsudskiego. Opiera się na wartościach wyrażających się w słowach Bóg-Honor-Ojczyzna.

Związek Piłsudczyków Radom jest wpisany na listę stowarzyszeń działaczy opozycji i osób represjonowanych 1956-1989[1] prowadzoną przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Działalność

Stowarzyszenie jest współorganizatorem szeregu wydarzeń historycznych, m.in. corocznego Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski[2], patronuje Marszowi Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Szydłowiec-Wąchock[3], jest współinicjatorem budowy pomników (m.in. budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego[4][5][6][7], odbudowy przedwojennego Pomnika budowy kolei z Radomia do Warszawy[8][9][10][11][12], Pomnika Czynu Niepodległościowego w Wierzbicy[13]), współorganizuje uroczyste obchody rocznic wydarzeń historycznych (m.in. śmierci majora Hubala[14] czy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych[15][16][17]), otacza opieką miejsca pamięci (m.in. kwatery poległych legionistów na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu[18][19], w 2013 było inicjatorem powstania tamże tablicy "Wisielak" upamiętniającej pochowanych w bezimiennych mogiłach żołnierzy podziemia antykomunistycznego[20][21]) oraz upamiętnia bohaterów działań niepodległościowych na Ziemi Radomskiej, m.in. twórcę radomskiej Konfederacji Polski Niepodległej, ofiarę śmiertelną stanu wojennego Jacka Jerza[22] oraz Aleksandra Młyńskiego ps. Drągal[23]. Stowarzyszenie prowadzi ponadto internetowe archiwum prasy KPN (m.in. pism Kontra, Kontra Komunie, Kontra - Gazeta Uliczna, Tarcza, Konfederat czy Solidarność Młodych)[24][25], współorganizuje wernisarze, wystawy, inscenizacje i akademie[26][27], tworzy i publikuje własne opracowania historyczne[28][29].

Władze

Prezesem Zarządu stowarzyszenia jest Dariusz Sońta, Skarbnikiem Krzysztof Bińkowski, Sekretarzem Zarządu Artur Maciaszczyk.

Dane teleadresowe

ul. Rynek 15
26-600 Radom

Przypisy

 

 

 

  1. Dziennik stanu wojennego - Krzysztof Bińkowski. pilsudczycy.radom.pl., portal Związku Piłsudczyków Radom

Linki zewnętrzne