W czerwcu 2023 r. Związek Piłsudczyków Radom nawiązał współpracę z Fabryką Broni „ŁUCZNIK” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Celem współpracy było wsparcie finansowe pozwalające na realizację celów statusowych jakim jest: krzewienie postaw patriotycznych oraz wspieranie rozwoju wiedzy o strzelectwie wśród członków związku oraz jego sympatyków. Środki finansowe przekazane przez Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. pozwoliły sfinansować  wytworzenie odznak oraz innych znaków pamiątkowych mających na celu propagowanie idei obrony Ojczyzny.  Związek Piłsudczyków Radom zamierza podjąć współpracę z instytucją, której podporządkowane jest szkolnictwo wojskowe. Efektem współdziałania będzie uhonorowanie wykonanymi odznakami lub innymi znakami pamiątkowymi osób zaangażowanych w szkolnictwo wojskowe, które propagują ideę obrony Ojczyzny. / Artur Maciaszczyk /