W poniedziałek, 31 stycznia 2022 roku przypada 39 rocznica śmierci Jacka Jerza.

W dniu wczorajszym 31 stycznia 2022 r. członkowie Związku Piłsudczyków w Radomiu, zapalili znicze na grobie cmentarza przy ul. B. Limanowskiego

 

Z lewej rozmowy NSZZ 'Solidarność' Ziemia Radomska z Komisją Rządową w sprawie realizacji postulatów radomskich: Z. Podkowiński, Jacek Jerz, A. Sobieraj, P. Turlejski, Z. Romaszewski. 

Fotografia w środku Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, w trakcie obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego z udziałem najwyższych władz RP, uroczyście odsłonięto tablicę "Zginęli za wolną Polskę 1981-1989" upamiętniającą ofiary śmiertelne stanu wojennego i ostatniej dekady PRL, w tym Antoniego Jacka Jerza. Umieszczona trwale na ścianie budynku muzeum okazała tablica składa się z 56 indywidualnych tabliczek zawierających imiona i nazwiska, zdjęcia oraz wiek każdej z ofiar.

Fotografia z prawej w 77. rocznicę urodzin Jacka Jerza, radomskie rondo jego imienia nareszcie doczekało się oznakowania miejskimi tabliczkami z nazwiskiem patrona - niemal 11 miesięcy po podjęciu przez Radę Miejską Radomia uchwały nadającej rondu jego patronat. Wieńczy to ważny etap przywracania pamięci i należytego uhonorowania Jacka Jerza oraz mobilizuje do dalszych działań. (jacek.jerz.org)