Jeżeli byście chcieli znaleźć w dokumentach komunistycznej Służby Bezpieczeństwa (SB) cokolwiek na temat największego (pod względem ilości uczestników) wydarzenia, rozgrywającego się na ulicach Radomia wiosną 1989 roku, wydawałoby się, że to nic prostszego. Wystarczy wyszukiwarka dokumentów inwentarz.ipn.gov.pl i odpowiednie hasło do wyszukania. Tutaj okazuje się, że R.P.A. (Radomska Pomarańczowa Alternatywa), happening, czy temu podobne skojarzenia nie pomogą. Trzeba użyć odpowiedniego kryptonimu. Bowiem geniusze z SB owoce swoich specjalnych operacji wywiadowczych, rozpracowujących radomskich licealistów umieścili wśród donosów i raportów, dotyczących powstawania Polskiej Partii Zieloni. Kryptonim tej operacji to AURA, czyli „Materiały dotyczące zamiaru powołania na terenie Radomia Sekcji Ekologicznej finansowanej przez MKR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska (IPN Ra 05/930).

W wykazie donosicieli, nazywanych w ichniej nomenklaturze TW - czyli tajnymi współpracownikami, potocznie określanych mianem pewnego warzywa z głąbem, znajdujemy „Zenka”, „Pegaza”, „Mikołaja”, „Tomasza” i jeszcze trochę innej „kapusty”. "Zenek", to Szczepan Badeński znany działacz podziemnych struktur radomskiej "Solidarności" występujący też jako donosiciel pod pseudonimem "Włodek" (IPN Ra 006/2021)

Sam plan operacyjny SB, jako główne założenie przyjął: „niedopuszczenie do wykorzystania imprezy pod nazwą ścieżka zdrowia w dniu 31.03.1989r. (…) do zorganizowania nielegalnej manifestacji”. Utworzono siedem grup operacyjnych, złożonych z 21 esbeków, wspomaganych ekipą video wraz z ochroną (4 esbeków), cztery ekipy fotografujące wraz z ochroną (12 esbeków). Dodatkowo w odwodzie przebywało w budynku Komendy Wojewódzkiej osiem grup interwencyjnych z 47 funkcjonariuszami SB oraz 50-osobowy odwód ZOMO „zbrojnego ramienia partii komunistycznej”, lub jak mawiano w PRL-u "bijące serce Partii".. Wyposażenie odwodu ZOMO: AW-1 sztuka, AW GŁ-1 sztuka, RW GŁ, pałki szturmowe, kaski, tarcze, umundurowanie moro. Prawdopodobnie skróty: AW, to armatka wodna, AW GŁ to automatyczna wyrzutnia granatów łzawiących i odpowiednio ręczna wyrzutnia granatów łzawiących. W punkcie 16 „planu” zapewniono też dyżur lekarza i pielęgniarki od godziny 14.30 do odwołania. Wśród fotografii i w filmie z happeningu zamieszczonym na naszej stronie www można z łatwością dostrzec wiele smutnych gąb resortu bezpieczeństwa.

Czy wiedzieliście niegdysiejsza młodzieży, wykrzykująca hasła w rodzaju „I love MO”, co czaiło się tuż za rogiem?

Poniżej wybrane fotokopie esbeckich planów i kilka donosów. Uzupełnią galerię fotografii i film z happeningu umieszczone w radomskim archiwum KPN