Dariusz Sońta Prezes Związku Piłsudczyków Radom za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został przez Prezydenta RP odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczania odbyła się w Belwederze. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Sekretarz Stanu w KPRP Minister Andrzej Dera.

Dariusz Sońta od 1987 r. był zaangażowany w działalność opozycyjną w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Radomia. Ponadto w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był współzałożycielem i członkiem komitetu uczelnianego NZS. Był na terenie Warszawy kilkakrotnie zatrzymywany i karany pod zarzutem kolportażu ulotek i udziału w nielegalnych demonstracjach. . W Radomiu, jako przewodniczący Okręgu Radom KPN, był inicjatorem i współorganizatorem szeregu akcji tej organizacji, m.in. kolportażu pracy i literatury bezdebitowej, demonstracji i happeningów, m.in. w 1990 r. Pan Dariusz Jacek Sońta wystąpił do wojewody radomskiego o usunięcie trzech monumentów, znajdujących się na terenie miasta Radomia: Pomnika Wdzięczności, pomnika upamiętniającego śmierć żołnierzy Armii Czerwonej, oraz płyty ku czci Komunistycznej Partii Polski. W latach 1988–1989 był rozpracowywany operacyjnie z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W latach 80. współorganizator licznych nielegalnych zgromadzeń, m.in. uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, happeningu Radomskiej Pomarańczowej Alternatywy 31 marca 1989, zgromadzenia w rocznicę przewrotu majowego 12 maja 1989, obchodów rocznic Czerwca 76. Zatrzymywany z przyczyn politycznych, w 1988 ukarany grzywną w wysokości 30 tys. zł przez kolegium do spraw wykroczeń. Został brutalnie pobity przez tzw. drugi szereg SB na Placu Zamkowym w Warszawie 3 maja 1988.

Dariusz Sońta był redaktorem podziemnych pism: "Kontra Komunie", "Kontra" oraz w okresie po 1989 roku pism "Gazeta Uliczna - Kontra" i pisma środowisk piłsudczykowskich: "Piłsudczyk".

Pełnił funkcję szefa okręgu radomskiego KPN. Uczestniczył w III Kongresie KPN w 1989 roku. Z ramienia tej partii w latach 1991–1993 sprawował mandat posła na Sejm I kadencji. Od 1993 do 1997 był pracownikiem biura parlamentarnego KPN w Radomiu.

D. Sońta był założycielem i prezesem do chwili obecnej zarządu Stowarzyszenia „Związek Piłsudczyków Radom”. Jest również członkiem honorowym Związku Strzeleckiego. Był inicjatorem cyklicznych Marszów Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski. Przewodniczy Komitetowi Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego oraz Komitetowi Rekonstrukcji Pomnika Linii Kolejowej Radom-Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 2008 roku odnalazł ukrytą przez niemieckich okupantów Płytę Grobu Nieznanego Żołnierza.

(fotografie 1,2 pochodzą ze strony KPRP, fot 3,4: Stanisław Sońta)