Autor fotografii: Emil Wydra

(publikowanie i rozpowszechnianie na zasadach Public Domain).