13 grudnia 2023

Postanowieniem z dnia 08.11.2023 r. IPN umorzył postępowanie dotyczące spowodowania śmierci Antoniego Jacka Jerza przez służby komunistyczne PRL. Na tę decyzję wykonujący prawa pokrzywdzonego nie wnieśli zażalenia, uznając, iż wobec faktu, że śledczy IPN nie zgromadzili w śledztwie żadnych istotnych nowych dowodów, jego formalne przedłużanie byłoby obecnie bezcelowe. (...)
W odróżnieniu od samej decyzji o umorzeniu śledztwa, która z wyżej wskazanych powodów nie była kwestionowana, sprzeciw i oburzenie budzi zarówno treść jej uzasadnienia, obfitująca w błędy i nieścisłości, jak również przekaz medialny skierowany przez IPN do prasy i opinii publicznej (komunikat, wypowiedzi prokuratorów), w których CAŁKOWICIE POMINIĘTO KLUCZOWE ZASTRZEŻENIA ZAWARTE PRZEZ EKSPERTÓW IES W OPINII TOKSYKOLOGICZNEJ
Całość Oświadczenia, wraz z pełną treścią ekspertyzy znajduje się na stronie jacek.jerz.org

22 listopada w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie  Prezes Związku Piłsudczyków Radom Dariusz Sońta otrzymał odznakę Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON. W uroczystości wziął udział Minister Obrony Narodowej Wojciech Skórkiewicz. Odznaczenie przyznano w uznaniu zasług na rzecz szkolnictwa wojskowego. Poniżej fotoreportaż z uroczystości wręczania odznaczeń.

   Piłsudczyk i działacz niepodległościowy wywodzący się z Radomia Grzegorz Ochnia postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023 odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności. POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2023 r. o nadaniu orderów i odznaczeń ( nr rej. 66/2023 ) Prezydent Andrzej Duda odznaczył Grzegorza Ochnię  KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w działalności na rzecz transformacji ustrojowej Polski, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju aktywności publicznej i związkowej.
   Wręczenie odznaczeń odbyło się 12 listopada br. po Mszy Świętej w  w kościele Polskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough Melbourne Australia. Odznaczenia Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności dokonał Ambasador Polski w Australii Maciej Chmielnicki wraz z delegatem z Ministerstwa Edukacji i Nauki (m.in. dr Tomaszem Rzymkowskim – Sekretarzem Stanu w MEiN, pełnomocnikiem rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki.
   Grzegorz Ochnia był uczestnikiem strajku i demonstracji w czerwcu 1976 roku. Od 1980 roku został działaczem jawnej a po grudniu 1981 podziemnych struktur "Solidarności". Działał w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) i Konfederacji Polski Niepodległej Okręg Radom (KPN). W stanie wojennym był więziony za druk ulotek. Był wielokrotnie zatrzymywany na tzw 48 godzin i karany grzywną. Do wyjazdu w 1990 do Australii służby komunistycznego aparatu represji prowadziły przeciw niemu szereg operacji specjalnych. W Australii współtworzył Grupę Lustracyjną, domagając się pełnego ujawnienia czerwonej agentury. Jest czynnym działaczem australijskiej Polonii i utrzymuje kontakty z radomskimi piłsudczykami skupionymi w Związku Piłsudczyków Radom.
Foto: Marta Ochnia (publikowanie i rozpowszechnianie na zasadach Public Domain)