Płyty Grobu Nieznanego Żołnierza nie ma w Muzeum Historii Radomia im J Malczewskiego. Wikipedia podaje błędne informacje, co do miejsca przechowywania tej płyty. Również  Retropedia Radomia powtarza (trudno zgadnąć kto za kim?) tą błędną informację. Tymczasem wmurowana jest na lewo od ołtarza w podziemiach  Kościoła Garnizonowego na Placu  Konstytucji 3-go Maja. Owszem, w momencie planowania przebudowy świątyni z cerkwi prawosławnej na kościół katolicki w 1925 roku  były plany jej przebudowy na Muzeum Ziemi Radomskiej. Stąd ta pomyłka, co do miejsca przechowywania wspomnianej płyty?

 

foto: Związek Piłsudczyków Radom

Koncepcja muzeum ostatecznie przegrała z projektem radomskiego architekta Kazimierza Prokulskiego zamiany cerkwi na kościół garnizonowy. Dalej w podawanych w różnych miejscach obok działań KPN pojawia się nazwisko Jacka Józefowicza. Oczywiście, odegrał on pewną rolę w działaniach mających na celu przywrócenie historycznego kształtu Płyty Grobu Nieznanego Żołnierza.  Nie mógł jednak mieć nic wspólnego z umieszczaniem napisu:
 "
Tu stanie GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA  KPN”, gdyż wówczas był jeszcze działaczem PZPR a nie KPN! Zobacz galerię fotografii z manifestacji KPN, zorganizowanej w rocznicę paktu Ribbentrop - Mołotow 23 sierpnia 1989 roku w miejscu, gdzie do 1939 roku znajdowała się ta Płyta. Potem, w 1995 roku odtworzono jej domniemany kształt, rezygnując z otaczającego ogrodzenia i umieszczając pomnik w miejscu napisu KPN. W rzeczywistości znajdował się on  mniej więcej w miejscu dzisiejszej bramy.

W artykułach wikipedii i retropedii wkradły się nieścisłości, co do okoliczności odnalezienia oryginału. A naprawdę było to tak: W czerwcu 2008 roku zgłosił się do Dariusza Sońty, prezesa Związku Piłsudczyków pracownik ochrony budowy prowadzonej na rogu ulicy Reja i Mireckiego (rondo ks. Kotlarza) informując go, że "była straszna panika na budowie, bo znaleziono jakąś historyczną płytę". Według jego słów chciano ją wywieźć jako gruz ale, że było wielu świadków zapadła decyzja by ją schować w piwnicy przedwojennego budynku magistrackiego. Sońta poprosił go, by spróbował zobaczyć co to za płyta? Pracownik dostał się w nocy do piwnicy przez niezabezpieczone okienka i spisał treść napisu na płycie. D. Sońta natychmiast zawiadomił o tym władze miasta i wraz z Sekretarzem oraz Strażą Miejską zabezpieczył znalezisko. Nikt wcześniej nie wiedział jak dokładnie wyglądała oryginalna płyta. Znana była jednak treść napisu. Dariusz Sońta znalazł oryginalną marmurową płytę rozłupaną na pół. Przybyły na miejsce konserwator zabytków uznał jednak, że to jakiś kamień z cmentarza a pracownicy radomskiego muzeum, mimo zapewnień Sońty kiwali głowami z niedowierzaniem. (KB)

Zobacz artykuł Echa Dnia z 20 czerwca 2008 o znalezisku

 

1 października 2023 roku delegacja Związku Piłsudczyków Radom uczestniczyła w obchodach rocznicy bitwy, którą w lasach wokół Przysuchy we wrześniu 1944 roku stoczyły z Niemcami 72 Pułk Piechoty Armii Krajowej (Radom) i 25 Pułk Piechoty AK (Piotrków Trybunalski). Miejsce uroczystości: Stefanów, wieś leżąca między Przysuchą a Gielniowem została w ramach operacji „Waldkater” (leśny kocur) zniszczona. Po wojnie powtórnie ją odbudowano. Nadaremnie! W 1952 roku Stefanów i okoliczne wioski: Budy, Wapniów i Eugeniów zostały wysiedlone. Komunistyczne Ludowe Wojsko Polskie deportowało ich mieszkańców na tzw ziemie odzyskane a ich odbudowane ze zniszczeń wojennych zabudowania rozjechali czołgami. Mieszkańcy Ziemi Radomskiej, przez porównanie do akcji "Wisła" nazwali to "Małymi Bieszczadami". Przez dziesiątki lat UB/SB ścigała ludzi próbujących upamiętnić bitwę oraz wysiedlenia. Obchody kolejnych rocznic bitwy i wysiedleń gromadzą środowiska patriotyczne. Poniżej fotorelacja z tegorocznych uroczystości. Autorem wszystkich fotografii jest Piotr Wojnarski. Autor fotografii zezwala na publikowanie i rozpowszechnianie na zasadach Public Domain. (kb)  

W dniach 20 - 22 października 2023 roku, w 109 rocznicę bitwy pod Laskami Anielinem odbędzie się XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski. Patronat honorowy nad Marszem objął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Więcej o Marszu można znaleźć na stronie www Związku Strzeleckiego

Zapisy u Komendanta Marszu st. insp. ZS Romana Burka Tel: 604219765, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

foto: Roman Fido       UWAGA:   Autorzy fotografii  w naszej witrynie zezwalają na publikowanie i rozpowszechnianie na zasadach Public Domain.

XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski 20-22 października 2023 r.

Dzień pierwszy (piątek) 20 października Szkoła w Laskach, Laski 68:

Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”

Finał konkursu – odbędzie się w dniu 20 października 2023 roku o godzinie 9:00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach, adres: Laski 68, 26-670 Pionki.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu tj. w dniu 20 października 2023 roku w PSP w Laskach.

Przewiduje się podczas Konkursu Finałowego poczęstunek oraz występ artystyczny Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach.

Dzień drugi (sobota) 21 października godz. 8:30 Radom Kwatera Legionowa: cmentarz przy ul. B. Limanowskiego 73:

Oddanie hołdu legionistom i żołnierzom spoczywających w kwaterach legionowych, wystawienie posterunku honorowego, „Śpij Kolego” śpiew a cappella (trzy zwrotki), złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

godz. 9.30-10.00 – Pomnik Czynu Legionów Rynek w Radomiu uroczystości 109. rocznicy Bitwy pod Laskami-Anielinem Bitwa Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego z moskalami z okresu I wojny światowej (22-26 października 1914.

godz. 9.00 Strzelnica Świt w Starachowicach – zawody strzeleckie na odznakę.

godz. 14.00 Jedlnia-Letnisko -wymarsz na trasę Jedlnia Letnisko-Pionki (16 km).

godz. 17.00-19.00 Pionki -obiadokolacja Bar Smak ul. Kozienicka 1, obok Legionówki.

godz. 19.00-20.00 Pionki -uroczystości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach (Legionówka) ul. Niepodległości 2.

godz. 21.00 Pionki -nocleg w CKZiU w Pionkach Aleja Jana Pawła II  7, 26-670 Pionki.

Dzień trzeci (niedziela) 22 października Laski – Brzustów – Żytkowice:

godz. 9.00-10:00 Pionki – msza św. kościół pw. Św. Barbary w Pionkach Aleja Jana Pawła II 1;

godz. 10:30 Laski – szkoła im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach, uroczystość przy Kamieniu Józef Piłsudski (miejscu prowadzenia walk Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego);

godz. 11:00 Brzustów –Oddanie hołdu poległym, cmentarz wojenny w Brzustowie znajduje się na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwoleń, tu spoczywają snem wiecznym legioniści J. Piłsudskiego, żołnierze armii rosyjskiej i austro-węgierskiej;

godz. 12:00 Żytkowice –Pomnik Mauzoleum Legionistów Polskich Główne uroczystości: Wręczenie medali i odznak, Apel Poległych, przemówienia zaproszonych gości, złożenie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy, poczęstunek, zakończenie Marszu.


Artykuły o XXXI Marszu Radom Laski:

https://pilsudczycy.radom.pl/index.php/wydarzenia/179-xxxi-marsz-szlakiem-walk-legionow-polskich-radom-laski

https://pilsudczycy.radom.pl/index.php/wydarzenia/180-wystawa-honor-i-duma-w-112-lecie-zwiazku-strzeleckiego

https://pilsudczycy.radom.pl/index.php/wydarzenia/181-xxxi-marsz-radom-laski-galeria-fotografii

 

W czerwcu 2023 r. Związek Piłsudczyków Radom nawiązał współpracę z Fabryką Broni „ŁUCZNIK” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Celem współpracy było wsparcie finansowe pozwalające na realizację celów statusowych jakim jest: krzewienie postaw patriotycznych oraz wspieranie rozwoju wiedzy o strzelectwie wśród członków związku oraz jego sympatyków. Środki finansowe przekazane przez Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. pozwoliły sfinansować  wytworzenie odznak oraz innych znaków pamiątkowych mających na celu propagowanie idei obrony Ojczyzny.  Związek Piłsudczyków Radom zamierza podjąć współpracę z instytucją, której podporządkowane jest szkolnictwo wojskowe. Efektem współdziałania będzie uhonorowanie wykonanymi odznakami lub innymi znakami pamiątkowymi osób zaangażowanych w szkolnictwo wojskowe, które propagują ideę obrony Ojczyzny. / Artur Maciaszczyk /

 

   

Na Wikipedii pojawił się wpis, informujący o naszej działalności. W ciągu 2 minut pojawił się wniosek o jego usunięcie.  Odnieśliśmy się do tego na naszym fanpage na Facebooku. Poniżej link do wpisu. Po kliknięciu w zakładkę (dyskusja) wyświetlą się głosy w dyskusji za i przeciw umieszczeniu wpisu o naszym Związku na Wikipedii. Poniżej zamieszczamy, w obawie że może zostać usunięty,  całość wpisu według stanu na dzień 9 czerwca 2023 roku.

Związek Piłsudczyków Radom na Wikipedii


Związek Piłsudczyków Radom jest apolitycznym i apartyjnym ogólnopolskim stowarzyszeniem patriotyczno-historycznym, którego terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Radom. Otwarty dla wszystkich obywateli RP oraz Polaków zamieszkałych poza granicami kraju, Związek zrzesza byłych członków Konfederacji Polski Niepodległej oraz kontynuuje jej idee, tak jak KPN biorąc sobie za wzór twórcę niepodległości Polski, Pierwszego Marszałka RP Józefa Piłsudskiego. Opiera się na wartościach wyrażających się w słowach Bóg-Honor-Ojczyzna.

Związek Piłsudczyków Radom jest wpisany na listę stowarzyszeń działaczy opozycji i osób represjonowanych 1956-1989[1] prowadzoną przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Działalność

Stowarzyszenie jest współorganizatorem szeregu wydarzeń historycznych, m.in. corocznego Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski[2], patronuje Marszowi Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Szydłowiec-Wąchock[3], jest współinicjatorem budowy pomników (m.in. budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego[4][5][6][7], odbudowy przedwojennego Pomnika budowy kolei z Radomia do Warszawy[8][9][10][11][12], Pomnika Czynu Niepodległościowego w Wierzbicy[13]), współorganizuje uroczyste obchody rocznic wydarzeń historycznych (m.in. śmierci majora Hubala[14] czy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych[15][16][17]), otacza opieką miejsca pamięci (m.in. kwatery poległych legionistów na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu[18][19], w 2013 było inicjatorem powstania tamże tablicy "Wisielak" upamiętniającej pochowanych w bezimiennych mogiłach żołnierzy podziemia antykomunistycznego[20][21]) oraz upamiętnia bohaterów działań niepodległościowych na Ziemi Radomskiej, m.in. twórcę radomskiej Konfederacji Polski Niepodległej, ofiarę śmiertelną stanu wojennego Jacka Jerza[22] oraz Aleksandra Młyńskiego ps. Drągal[23]. Stowarzyszenie prowadzi ponadto internetowe archiwum prasy KPN (m.in. pism Kontra, Kontra Komunie, Kontra - Gazeta Uliczna, Tarcza, Konfederat czy Solidarność Młodych)[24][25], współorganizuje wernisarze, wystawy, inscenizacje i akademie[26][27], tworzy i publikuje własne opracowania historyczne[28][29].

Władze

Prezesem Zarządu stowarzyszenia jest Dariusz Sońta, Skarbnikiem Krzysztof Bińkowski, Sekretarzem Zarządu Artur Maciaszczyk.

Dane teleadresowe

ul. Rynek 15
26-600 Radom

Przypisy

 

 

 

  1. Dziennik stanu wojennego - Krzysztof Bińkowski. pilsudczycy.radom.pl., portal Związku Piłsudczyków Radom

Linki zewnętrzne