W dniu 22 lutego 2021 roku powstał Społeczny Komitet Rekonstrukcji Pomnika Linii Kolejowej Radom – Warszawa im. Józefa Piłsudskiego w Radomiu

Podpisy pod Aktem Założycielskim złożyło 15 osób z Pionek, Radomia i Szydłowca.

Komitet od 10 marca br. będzie prowadził zbiórkę publiczną, której celem będzie rekonstrukcja pomnika linii kolejowej Radom-Warszawa im. Józefa Piłsudskiego powstałego w 1933 r. O historii budowy Pomnika i odnalezieniu jego fragmentów informowaliśmy na stronie naszego Związku https://pilsudczycy.radom.pl/index.php/wydarzenia/145-odbudowa-pomnika-budowy-kolei-z-radomia-do-warszawy
1 marca br, przy udziale Kazimierza Antosiewicza  - Naczelnika Sekcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej Sekcja Eksploatacji w Radomiu oraz Pawła Ciesielskiego – Z-ca Naczelnika a także przedstawicieli Związku Piłsudczyków Radom i członków Komitetu Rekonstrukcji Pomnika, Dariusza Sońty -przewodniczącego Komitetu, Pawła Putona i Sławomira Sońty dokonano wizji lokalnej. Przystąpiono do   ręcznego poszukiwania pozostałości  pomnika "brył bazaltowych i postumentu", zlokalizowanego  w rozwidleniu  linii kolejowych Nr 8 i 26. Zlokalizowano jeden element    bazaltowy.                         

Omówiono   sprawę  uporządkowania terenu / oczyszczenia  z suchych traw / i  przygotowania  terenu do dalszych poszukiwań brakujących elementów pomnika. Pracownicy ISE Radom  wykonali już stosowne prace.

Komitet Rekonstrukcji Pomnika i Związek Piłsudczyków Radom wystąpił 5.03 br do  Dyrektora ZLK w Skarżysku-Kam.  z prośbą o nieodpłatne  użyczenie ciężkiego sprzętu  i  ludzi w celu  przewiezienia elementów pomnika we wskazane przez Naczelnika ISE Radom  miejsce w celu składowania do czasu  ustalenia nowej lokalizacji zrekonstruowanego pomnika . Wszelkie prace związane z poszukiwaniem  brakujących elementów pomnika  oraz prace związane  z ewentualnym przewożeniem   tych elementów mają być prowadzone pod nadzorem przedstawiciela Komitetu Rekonstrukcji Pomnika, i w uzgodnieniu z ISE Radom.

Kontakt z Komitetem Rekonstrukcji Pomnika i numer konta bankowego znajduje się na stronie https://pilsudczycy.radom.pl/index.php/kontakt