WYJĄTKOWA DEBATA O STANIE WOJENNYM

 

Tutaj jest film do obejrzenia

   W dniu 13 grudnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pionek. Pomysłodawcą historycznego wydarzenia był p. Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu. Patronat honorowy objął starosta Powiatu Radomskiego p. Waldemar Trelka. Motywem przewodnim spotkania była 38 rocznica wprowadzenia w PRL – stanu wojennego 1981 r., oraz następstwa „Okrągłego Stołu”. Do udziału w debacie zatytułowanej „Stan wojenny – Okrągły Stół po latach. Próba oceny” zostali zaproszeni wyjątkowi GOŚCIE – p. Jan Rejczak, doktor nauk technicznych, poseł na sejm RP z listy AWS w latach 1997 – 2001, internowany w czasie stanu wojennego, - p. Krzysztof Bińkowski – internowany w czasie stanu wojennego, działacz NSZZ „Solidarność”, aktywny członek wielu stowarzyszeń, członek KPN, a także radni powiatu radomskiego p. Marek Janeczek i Jan Siek.
- Zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez organizatorów debaty głos zabrał p. Waldemar Trelka, który wskazał na potrzebę organizowania debat historycznych, organizowania spotkań młodzieży z „żywymi świadkami historii” i potrzebę poszanowania oraz racjonalnego przedstawiania swoich poglądów. Po oficjalnym rozpoczęciu spotkaniu rozpoczęła się debata w, której wzięli udział: p. Jan Rejczak, p. Krzysztof Bińkowski i p. Krzysztof Szewczyk. Debatanci podjęli się dość skutecznie obaleniu mitu o nieuchronność wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w nocy z 12 n 13 grudnia 1981 roku oraz skutków „Okrągłego Stołu” w 1989 roku. Ponadto wyjątkowo ciekawie przedstawili swoje przeżycia z tego okresu historii Polski, które odcisnęły piętno w kolejnych latach ich życia. Podjęli także, skuteczną próbę nawiązania dyskusji z uczniami szkół powiatu radomskiego, co niewątpliwie wzbogaciło tego typu spotkanie. Na koniec debaty zabrał głos p. Marek Janeczek, który opowiedział o swoich przeżyciach w tragicznych chwilach narodu polskiego.
- Wśród uczestników debaty znaleźli się przedstawiciele szkół z Powiatu Radomskiego, w tym uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. „ZIELONE” reprezentowali uczniowie z klas: I IPR, II IT i III FP. Na debatę przybyli także uczniowie z PSP Nr 5 w Pionkach, LO w Iłży, CKZiU w Pionkach i LO w Pionkach.
- Cieszymy się z faktu, iż mogliśmy uczestniczyć w rocznicowej debacie, aktywnie brać w niej udział i zdobyć nagrody ufundowane przez organizatorów spotkania. Czekamy na kolejne debaty poświęcone kolejnym - ważnym rocznicom historycznym związanych z dziejami naszego narodu. Spotkanie z bohaterami i jednocześnie ofiarami stanu wojennego w Polsce jest dla nas wyjątkowym przeżyciem, ocenili swój udział w debacie zdobywcy nagród Szymon Jaworski z II IT i Adrian Jasek z kl. I IPR reprezentujący „ZIELONE”.
- Serdecznie dziękuje staroście radomskiemu p. Waldemarowi Trelce oraz organizatorowi i pomysłodawcy debaty p. Krzysztofowi Szewczykowi za umożliwienie przeżycia ”żywej lekcji historii”. Podziękowania należy skierować także p. Ryszardowi Dybińskiemu, dyrektorowi MOK w Pionkach i prowadzącej debatę

p. Annie Lipskiej, zaproszonym gościom, dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom za wyjątkową okazję do godnego uczczenia 38 rocznicy wprowadzenia w PRL stanu wojennego w 1981 roku. Wyjątkowe podziękowania należą się artystą, którzy w wyjątkowy wykonali utwory patriotyczne – p. Mariuszowi Wrochnie, Weronice Krystowiak i Monice Alot. Mam nadzieję, iż kolejne debaty historyczne wzbudzą w młodym pokoleniu wzrost zainteresowania historią i pobudzą ich do aktywnego uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach, podsumował pierwszą historyczną debatę p. Jacek Malicki, nauczyciel historii z „ZIELONEGO”.


ZS – Jacek Malicki