UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania
Konfederacji Polski Niepodległej

   40 lat temu, 1 września 1979 roku powstała Konfederacja Polski Niepodległej, jedna z organizacji opozycyjnych, a jednocześnie pierwsza niezależna partia polityczna pomiędzy Łabą a Władywostokiem. Celem KPN było odzyskanie niepodległości przez Polskę przez usunięcie radzieckiej dominacji, likwidacja władzy PZPR, przywrócenie demokracji i przeprowadzenie wolnych wyborów. Działacze KPN za swoje działania płacili więzieniami, represjami, a niektórzy także życiem. Nagrodą dla nich było zrealizowanie celu – powstanie Najjaśniejszej Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Konfederacja Polski Niepodległej dobrze zasłużyła się Ojczyźnie! Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia niniejszą uchwałą wyrazić najwyższą wdzięczność twórcom Konfederacji Polski Niepodległej i wszystkim Polakom, którzy wspierając Konfederację Polski Niepodległej przysłużyli się Polsce.

  MARSZAŁEK SEJMU / – / Elżbieta Witek

Sejm RP - treść Uchwały