30 września o godzinie 17 odbędzie się Walne Zebranie Związku Piłsudczyków Radom
Przewidywany program zebrania:
1. Przyjęcie sprawozdania finansowego i z działalności
2. Omówienie sprawy rekonstrukcji bunkrów
3. Omówienie organizacji Marszu Strzeleckiego
4. Propozycje do programu Związku na 2023 r.
5. Wolne wnioski
Zebranie odbędzie się w COP (Centrum Organizacji Pozarządowych)  Radom,  Rynek 15, sala 1-17