Sprawozdania z działalności stowarzyszenia za 2019 rok należy zatwierdzić do 30 września 2020
">W związku z informacją COP Radom zebrania naszego Związku będą mogły odbyć się po 30.06 br. Standardowo sporządzenie i podpisanie sprawozdania musi nastąpić do 31 marca. W 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa przesunięto terminy sprawozdawcze - każdy o 3 miesiące. Sprawozdanie sporządzamy więc i podpisujemy do końca czerwca. Przypominamy o przesuniętych terminach sprawozdań i CIT-8 Następnie sprawozdanie musi być przyjęte przez właściwe władze w organizacji. Jest na to 6 miesięcy od dnia bilansowego, zatem dla większości NGO termin upływa 30 czerwca. W 2020 r. - zgodnie z tym co napisaliśmy już wcześniej o przesunięciu terminów - na zatwierdzenie sprawozdania finansowego organizacje mają czas do 30 września 2020 r.