Nasza strona zawiera materiały i informacje o radomskich piłsudczykach zrzeszonych w Związku Piłsudczyków oraz o historii Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) Okręgu Radomskiego 1981-1995

Stowarzyszenie bierze sobie za wzór Twórcę Niepodległości Polski Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy. Opiera się na wartościach wyrażających się w słowach BÓG-HONOR-OJCZYZNA. Stowarzyszenie podtrzymuje i kontynuuje idee Konfederacji Polski Niepodległej. Zrzesza byłych członków Konfederacji Polski Niepodległej oraz jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami. Jest stowarzyszeniem apolitycznym, apartyjnym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. (ze statutu stowarzyszenia)

Ostatnio na stronie www naszego Związku zamieszczone zostały dwa filmy: ze strajku KPN w ODN z października 1989 roku oraz z happeningu z marca 1989 roku. Obydwa wydarzenia są udokumentowane znaczną ilością fotografii. Przybyło też kilkanaście fotografii z 23 08 1989 roku

 Najnowsze informacje: Nowy adres Związku Piłsudczyków Radom Przybyła nowa zakładka Warto przeczytać

      UWAGA:   Autorzy fotografii i skanów dokumentów oraz materiałów video w naszej witrynie zezwalają na publikowanie i rozpowszechnianie na zasadach Public Domain      

Zapraszamy również do odwiedzenia strony https://jacek.jerz.org/ - poświęconej założycielowi KPN i "Solidarności" w dawnym województwie radomskim.