Kontra nr 10 ukazała się w
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4