nakład co najmniej 10 000 egz (poszukujemy wydania B)