Wydanie A nakład co najmniej 10 000 egz, wydanie B nakład ok. 12 tys.