KONTRA - Gazetka Uliczna

 

<9 grudnia 1989 ukazał się pierwszy numer gazetki ulicznej KONTRA. Ostatni zaś 14.09.1990r. Pisemko liczyło od 2 stron formatu A5 do 8 stron formatu A4. Wszystkie numery ukazały się w technice białkowej. Niektóre numery doczekały się uaktualnień treści informacyjnych w ciągu kilku godzin. Nakłady wahały się od 500 egzemplarzy do 10 tys. egzemplarzy. Organizacja Młodzieżowa KPN zajmowała się kolportażem gazetki w autobusach MPK, pociągach, PKS-ach, przed zakładami pracy i w ogóle w każdym ruchliwym miejscu. Gazetka była bezpłatna.

 

I tak poszczególne numery ukazały się:

Nr 1.  09.12.1989r., format A5, stron 2, nakład 2 tys. egzemplarzy

Nr 2  11.12.1989r., A5,stron 2, 5 tys. egzemplarzy

Nr 3  15.12.1989., A5, stron 2, 3500 egzemplarzy

Nr 4  23.12.1989, A5, str 2, 10 tyś egzemplarzy

Nr 4 wyd B nakład 12 tyś egzemplarzy

Nr 5  10.01.1990, A5, str 2, 8 tyś egzemplarzy

Nr 6  12.01.1990, A5, str 2, 5 tyś egz.

Nr 7  17.01.1990, A5 , str 2 , 3500 egz.

Nr 8 17.02.1990, A5, str 2, 5000 egz.

Nr 9  24.02.1990,A5 , str 2 , 10000 egz.

Nr 10  01.03.1990,A5, str 2, 3500 egz.

Nr 11  09.03.1990,A4 , str 1 , 1500 egz.

Nr 12 , 13.03.1990,A4,str 1, 1500 egz.

Nr 13 – nie udało się ustalić.

Nr 14,  02.04.1990, A5, nie udało się ustalić nakładu

Nr 15, 06.04.19980. A4, 2000 egz.

Nr 16  23.04.1990,A4,str 1 ,2000 egz.

Nr 17  11.05.1990,A4,str 2, 1000 egz.

Nr 18, 20.05.1990, A4, str 2, 1500 egz.

19, 24.05.1990, A4, str 2, 4000 egz.

20, 03.03.1990, A4, str 2, 4000 egz.

21 – nie udało się ustalić

Nr 22  15.06.1990 A4,str4, 1000 egz.

Nr 23 – 25.06.1990 A5,2 strony, 5000 egz.

Nr 24  06.09.1990 A5,str 2, 3000 egz.

Nr 25  09.07.1990 A5, str 2, 5000 egz.

Nr 26  01.09.1990, A4, str 2 , 2000egz.

Nr 27  04.09.1990, A4, str 2, 2000 egz.

Nr 28  14.09.1990, A4, str 2, 5000 egz.

Łącznie ukazało się 28 numerów w nakładzie nie mniejszym niż 103 tys. egzemplarzy.

Wydawana metodą powielaczową, pisana na matrycach białkowych, drukowana na zielonkawo-niebieskim papierze offsetowym.  Często było tak, że drukarze robili numer, dopóki nie rozpadły się matryce.

 

strona 1
strona 2