Plakat formatu A4, oraz ulotka formatu A6 tej samej treści z lutego lub marca 1989 roku. Ulotki były rozrzucane w dużej ilości między innymi podczas happeningu RPA 31.03.1989