wydarzenia

 

   W czwartek, 30 stycznia 2020 roku w Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zorganizowano spotkanie poświęcone pamięci Jacka Jerza, opozycjonisty z czasów PRL, który stał się jedyną radomską ofiarą stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku.

   Gośćmi specjalnymi spotkania, którego inicjatorem był Waldemar Trelka - starosta radomski, byli dawni opozycjoniści: Andrzej Sobieraj, pierwszy przewodniczący radomskiej "Solidarności", a także: Jan Rejczak, Krzysztof Bińkowski, Dariusz Sońta i Dariusz Żytnicki. Nie zabrakło też młodzieży z radomskich i pionkowskich szkół średnich.

   Całość prowadził Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu, a zebrani mogli wysłuchać wspomnień przyjaciół Jacka Jerza z Solidarności i Konfederacji Polski Niepodległej, czy obejrzeć archiwalne filmy. Występy artystyczne zaprezentował zespół Folk-laski z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1 w Pionkach w składzie: Milena Alot, Nikola Przerwa, Amelia Sąpór, Martyna Skarbek, Amelia Wyroślak, Maja i Wiktoria Zagożdżon. Śpiewali też soliści: Milena Alot oraz Nikodem Woźniak z Ckziu Pionki, któremu akompaniował nauczyciel Mariusz Wrochna. (S.S)


 

 

 

 

W środę, 29 stycznia na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Radomiu w 37. rocznice tragicznej i tajemniczej śmierci uczczono pamięć Jacka Jerza. Działacza opozycyjnego i niepodległościowego. Współzałożyciela i wiceprzewodniczącego Międzyzwiązkowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Ziemi Radomskiej.

 

– Mija 37. rocznica śmierci Jacka Jerza. Działacza Solidarności Konfederacji Polski Niepodległej. Internowanego w stanie wojennym. Był jednym z ostatnich internowanych, który opuścił obóz. W sposób dziwny zmarł. Instytut Pamięci Narodowej uznał, że jest ofiarą stanu wojennego. Najprawdopodobniej został otruty w wieku 38 lat – mówi Dariusz Sońta.

W uroczystościach rocznicowych wzięli udział działacze opozycyjni z okresu stanu wojennego, oraz poczet sztandarowy Związku Piłsudczyków Radom, znajomi tragicznie zmarłego oraz radomianie.

– Dzisiaj spotykamy się na cmentarzu złożyć wiązanki kwiatów. W dniu jutrzejszym w czwartek o godzinie 11.00 w Bibliotece Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego organizujemy panel poświęcony postaci Jacka Jerza. Jednej z ponad stu ofiar stanu wojennego, jedynej osobie, która poniosła śmierć w Radomiu – dodaje prezes Związku Piłsudczyków okręg Radom.

 

Demontaż tablicy, upamiętniającej śmierć komunistycznego bandyty Wojciecha Wrzoska [FILM i FOTO

 | Zdjęcie dotyczy Demontaż tablicy, upamiętniającej śmierć komunistycznego bandyty Wojciecha Wrzoska [FILM i FOTO] zostało dodane przez Twój Radom  - w dn | Zdjęcie dotyczy Demontaż tablicy, upamiętniającej śmierć komunistycznego bandyty Wojciecha Wrzoska [FILM i FOTO] zostało dodane przez Twój Radom  - w dn | Zdjęcie dotyczy Demontaż tablicy, upamiętniającej śmierć komunistycznego bandyty Wojciecha Wrzoska [FILM i FOTO] zostało dodane przez Twój Radom  - w dn | Zdjęcie dotyczy Demontaż tablicy, upamiętniającej śmierć komunistycznego bandyty Wojciecha Wrzoska [FILM i FOTO] zostało dodane przez Twój Radom  - w dn
 
 21.12.2019 Związek Piłsudczyków Radom (http://pilsudczycy.radom.pl) usunął w Radzicach Dużych tablicę upamiętniającą śmierć komunistycznego bandyty z rąk żołnierza Podziemia Niepodległościowego Mariana Michalskiego "Drągala 2". O fakcie tym pisemnie został poinformowany wojewoda łódzki. Nasze działania wyręczają lokalne władze w przedmiocie trwałego usuwania symboli komunistycznych (Dz. U. 2016 poz. 744 z późn. zmianami). Poniżej relacja video

https://drive.google.com/open…
https://drive.google.com/open…
https://drive.google.com/open…

 

foto: Twój Radom

https://twojradom.pl/artykul/demontaz-tablicy-upamietniajacej/888818?fbclid=IwAR3nV63TE5e2atXpmGUSSTERBvGY60d2cjCS2XvotsFM-Fg2W7sQ9U1s_ZY

WYJĄTKOWA DEBATA O STANIE WOJENNYM

 

Tutaj jest film do obejrzenia

   W dniu 13 grudnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pionek. Pomysłodawcą historycznego wydarzenia był p. Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu. Patronat honorowy objął starosta Powiatu Radomskiego p. Waldemar Trelka. Motywem przewodnim spotkania była 38 rocznica wprowadzenia w PRL – stanu wojennego 1981 r., oraz następstwa „Okrągłego Stołu”. Do udziału w debacie zatytułowanej „Stan wojenny – Okrągły Stół po latach. Próba oceny” zostali zaproszeni wyjątkowi GOŚCIE – p. Jan Rejczak, doktor nauk technicznych, poseł na sejm RP z listy AWS w latach 1997 – 2001, internowany w czasie stanu wojennego, - p. Krzysztof Bińkowski – internowany w czasie stanu wojennego, działacz NSZZ „Solidarność”, aktywny członek wielu stowarzyszeń, członek KPN, a także radni powiatu radomskiego p. Marek Janeczek i Jan Siek.
- Zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez organizatorów debaty głos zabrał p. Waldemar Trelka, który wskazał na potrzebę organizowania debat historycznych, organizowania spotkań młodzieży z „żywymi świadkami historii” i potrzebę poszanowania oraz racjonalnego przedstawiania swoich poglądów. Po oficjalnym rozpoczęciu spotkaniu rozpoczęła się debata w, której wzięli udział: p. Jan Rejczak, p. Krzysztof Bińkowski i p. Krzysztof Szewczyk. Debatanci podjęli się dość skutecznie obaleniu mitu o nieuchronność wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w nocy z 12 n 13 grudnia 1981 roku oraz skutków „Okrągłego Stołu” w 1989 roku. Ponadto wyjątkowo ciekawie przedstawili swoje przeżycia z tego okresu historii Polski, które odcisnęły piętno w kolejnych latach ich życia. Podjęli także, skuteczną próbę nawiązania dyskusji z uczniami szkół powiatu radomskiego, co niewątpliwie wzbogaciło tego typu spotkanie. Na koniec debaty zabrał głos p. Marek Janeczek, który opowiedział o swoich przeżyciach w tragicznych chwilach narodu polskiego.
- Wśród uczestników debaty znaleźli się przedstawiciele szkół z Powiatu Radomskiego, w tym uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. „ZIELONE” reprezentowali uczniowie z klas: I IPR, II IT i III FP. Na debatę przybyli także uczniowie z PSP Nr 5 w Pionkach, LO w Iłży, CKZiU w Pionkach i LO w Pionkach.
- Cieszymy się z faktu, iż mogliśmy uczestniczyć w rocznicowej debacie, aktywnie brać w niej udział i zdobyć nagrody ufundowane przez organizatorów spotkania. Czekamy na kolejne debaty poświęcone kolejnym - ważnym rocznicom historycznym związanych z dziejami naszego narodu. Spotkanie z bohaterami i jednocześnie ofiarami stanu wojennego w Polsce jest dla nas wyjątkowym przeżyciem, ocenili swój udział w debacie zdobywcy nagród Szymon Jaworski z II IT i Adrian Jasek z kl. I IPR reprezentujący „ZIELONE”.
- Serdecznie dziękuje staroście radomskiemu p. Waldemarowi Trelce oraz organizatorowi i pomysłodawcy debaty p. Krzysztofowi Szewczykowi za umożliwienie przeżycia ”żywej lekcji historii”. Podziękowania należy skierować także p. Ryszardowi Dybińskiemu, dyrektorowi MOK w Pionkach i prowadzącej debatę

p. Annie Lipskiej, zaproszonym gościom, dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom za wyjątkową okazję do godnego uczczenia 38 rocznicy wprowadzenia w PRL stanu wojennego w 1981 roku. Wyjątkowe podziękowania należą się artystą, którzy w wyjątkowy wykonali utwory patriotyczne – p. Mariuszowi Wrochnie, Weronice Krystowiak i Monice Alot. Mam nadzieję, iż kolejne debaty historyczne wzbudzą w młodym pokoleniu wzrost zainteresowania historią i pobudzą ich do aktywnego uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach, podsumował pierwszą historyczną debatę p. Jacek Malicki, nauczyciel historii z „ZIELONEGO”.


ZS – Jacek Malicki

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania
Konfederacji Polski Niepodległej

   40 lat temu, 1 września 1979 roku powstała Konfederacja Polski Niepodległej, jedna z organizacji opozycyjnych, a jednocześnie pierwsza niezależna partia polityczna pomiędzy Łabą a Władywostokiem. Celem KPN było odzyskanie niepodległości przez Polskę przez usunięcie radzieckiej dominacji, likwidacja władzy PZPR, przywrócenie demokracji i przeprowadzenie wolnych wyborów. Działacze KPN za swoje działania płacili więzieniami, represjami, a niektórzy także życiem. Nagrodą dla nich było zrealizowanie celu – powstanie Najjaśniejszej Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Konfederacja Polski Niepodległej dobrze zasłużyła się Ojczyźnie! Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia niniejszą uchwałą wyrazić najwyższą wdzięczność twórcom Konfederacji Polski Niepodległej i wszystkim Polakom, którzy wspierając Konfederację Polski Niepodległej przysłużyli się Polsce.

  MARSZAŁEK SEJMU / – / Elżbieta Witek

Sejm RP - treść Uchwały

W Radomiu powstanie pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego

To właśnie tu, obok siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piłsudskiego w Radomiu stanie pomnik upamiętniający marszałka Józefa Piłsudskiego. Cała inicjatywa nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie środowisk patriotycznych oraz miłośników historii Polski.

https://zebrra.tv/wydarzenia/2018/12/20/w-radomiu-powstanie-pomnik-marszalka-jozefa-pilsudskiego/

Zapraszamy na blog Dariusza Sońty

Posła pierwszej kadencji, założyciela, a obecnie prezesa Stowarzyszenia "Związek Piłsudczyków Radomi".

https://twojradom.pl/bloger/start/1507

Najnowszy artykuł jest poświęcony zmarłemu w ostatnich dniach śp. Krzysztofowi Siekowi, który był członkiem naszego Związku.

 

 

"Nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak obcuje się z kobietą. To jest obrzydliwość". Felieton Dariusza Sońty

"Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota!" Pismo Święte - Kpł 18.22-23,29

Ostatnio jakiś gej /z angielskiego to chyba gey, a na pewno nie gay, który to słowo oznacza kumpel/ wkurzył mnie niesamowicie. Przyjaciel obywatela Biedronia, któryż to przyjaciel jest kochankiem tegoż Roberta Biedronia, wypowiedziałby się, że ma taką propozycję środowisk pederastycznych, co by w Polsce karano ludzi przed sądem za to tylko, że ci ludzie nie tolerują pederastów.
Ja tam osobiście pederastów toleruję. Pragnę tylko zaznaczyć, iż łaciński zwrot tolero (are) –  stąd tolerancja nie jest tożsamy ze zwrotem accepto (are) – akceptuję.
więcej czytaj na blogu Dariusza Sońty