wydarzenia

 (autorem tekstu jest Tomasz Mirka - działacz Związku Piłsudczyków w Radomiu)

Kilka dni temu – 12 maja - miały miejsce rocznice dwóch tragicznych dla Polski wydarzeń. Tego dnia, roku 1935, odszedł na wieczną wartę Pierwszy Żołnierz Rzeczypospolitej, jej wskrzesiciel i zwycięski obrońca – Marszałek Józef Piłsudski. I o ile śmierć tego człowieka, który stał się symbolem polskiej niepodległości, jest wspominana niemal we wszystkich mediach o tyle druga, ze wspomnianych na wstępie tragicznych rocznic, jest nieco zapomniana. Kiedy jednak zostanie przywołana, to pomimo upływu tak wielu lat, nieodmiennie budzi kontrowersje i spory profesjonalnych historyków, różnej maści publicystów czy wreszcie laików interesujących się historią. O czym mowa? O dramacie, do którego doszło dokładnie 9 lat przed śmiercią Marszałka. Dramacie, którego jednym z głównych aktorów był właśnie Józef Piłsudski.

Warszawa podczas przewrotu majowego w 1926 r.


Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice, Mieszkańcy Iłży!

 

Ze względu na epidemię koronawirusa jesteśmy zmuszeni przełożyć uroczystość jubileuszu szkoły połączoną z odsłonięciem pomnika na przyszłość. O nowym terminie zostaniecie Państwo powiadomieni w odpowiednim czasie.

Dyrektor szkoły – Marzena Stasiło

 


  

15 maja br. w PSP im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży odsłonięty zostanie pomnik. Będzie przedstawiał, jak mówi artysta:  Piłsudskiego – ojca, w otoczeniu córek Wandzi i Jadzi. Postacie będą naturalnej wielkości.  Realizacji projektu podjął się  Norbert Jastalski - rzeźbiarz, malarz, grafik i fotograf w jednym. W dorobku artysty są między innymi rzeźba upamiętniająca ofiary katastrofy w  MTK w Chorzowie, czy jego działalność upamiętniająca Bolesława Leśmiana,[i]

   Ekipa portalu piłsudczycy.radom.pl odwiedziła rzeźbiarza w jego pracowni w Iłży. Jastalski pokazał nam jak powstaje wspomniana rzeźba. Postęp prac dokumentujemy na poniższych fotografiach.

  

 https://echodnia.eu/radomskie/lesmian-znow-wroci-do-ilzy-rzezbiarz-norbert-jastalski-opowiada-o-walce-o-malinowy-chrusniak/ar/11798020

24.02.2020 r na zebraniu Związku Piłsudczyków Roman Burek -komendant Związku Strzeleckiego wręczył Dariuszowi Sońcie - prezesowi naszego stowarzyszenia Ryngraf na pamiątkę wręczenia sztandaru Związkowi Strzeleckiemu. Wręczenie odbyło się 23.11.2019 r. Komendant Roman Burek zaprezentował zebranym sztandar i omówił symbolikę elementów graficznych zawartych na nim.

 

 

 

   W czwartek, 30 stycznia 2020 roku w Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zorganizowano spotkanie poświęcone pamięci Jacka Jerza, opozycjonisty z czasów PRL, który stał się jedyną radomską ofiarą stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku.

   Gośćmi specjalnymi spotkania, którego inicjatorem był Waldemar Trelka - starosta radomski, byli dawni opozycjoniści: Andrzej Sobieraj, pierwszy przewodniczący radomskiej "Solidarności", a także: Jan Rejczak, Krzysztof Bińkowski, Dariusz Sońta i Dariusz Żytnicki. Nie zabrakło też młodzieży z radomskich i pionkowskich szkół średnich.

   Całość prowadził Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu, a zebrani mogli wysłuchać wspomnień przyjaciół Jacka Jerza z Solidarności i Konfederacji Polski Niepodległej, czy obejrzeć archiwalne filmy. Występy artystyczne zaprezentował zespół Folk-laski z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1 w Pionkach w składzie: Milena Alot, Nikola Przerwa, Amelia Sąpór, Martyna Skarbek, Amelia Wyroślak, Maja i Wiktoria Zagożdżon. Śpiewali też soliści: Milena Alot oraz Nikodem Woźniak z Ckziu Pionki, któremu akompaniował nauczyciel Mariusz Wrochna. (S.S)


 

 

 

 

W środę, 29 stycznia na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Radomiu w 37. rocznice tragicznej i tajemniczej śmierci uczczono pamięć Jacka Jerza. Działacza opozycyjnego i niepodległościowego. Współzałożyciela i wiceprzewodniczącego Międzyzwiązkowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Ziemi Radomskiej.

 

– Mija 37. rocznica śmierci Jacka Jerza. Działacza Solidarności Konfederacji Polski Niepodległej. Internowanego w stanie wojennym. Był jednym z ostatnich internowanych, który opuścił obóz. W sposób dziwny zmarł. Instytut Pamięci Narodowej uznał, że jest ofiarą stanu wojennego. Najprawdopodobniej został otruty w wieku 38 lat – mówi Dariusz Sońta.

W uroczystościach rocznicowych wzięli udział działacze opozycyjni z okresu stanu wojennego, oraz poczet sztandarowy Związku Piłsudczyków Radom, znajomi tragicznie zmarłego oraz radomianie.

– Dzisiaj spotykamy się na cmentarzu złożyć wiązanki kwiatów. W dniu jutrzejszym w czwartek o godzinie 11.00 w Bibliotece Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego organizujemy panel poświęcony postaci Jacka Jerza. Jednej z ponad stu ofiar stanu wojennego, jedynej osobie, która poniosła śmierć w Radomiu – dodaje prezes Związku Piłsudczyków okręg Radom.

 

Demontaż tablicy, upamiętniającej śmierć komunistycznego bandyty Wojciecha Wrzoska [FILM i FOTO

 | Zdjęcie dotyczy Demontaż tablicy, upamiętniającej śmierć komunistycznego bandyty Wojciecha Wrzoska [FILM i FOTO] zostało dodane przez Twój Radom  - w dn | Zdjęcie dotyczy Demontaż tablicy, upamiętniającej śmierć komunistycznego bandyty Wojciecha Wrzoska [FILM i FOTO] zostało dodane przez Twój Radom  - w dn | Zdjęcie dotyczy Demontaż tablicy, upamiętniającej śmierć komunistycznego bandyty Wojciecha Wrzoska [FILM i FOTO] zostało dodane przez Twój Radom  - w dn | Zdjęcie dotyczy Demontaż tablicy, upamiętniającej śmierć komunistycznego bandyty Wojciecha Wrzoska [FILM i FOTO] zostało dodane przez Twój Radom  - w dn
 
 21.12.2019 Związek Piłsudczyków Radom (http://pilsudczycy.radom.pl) usunął w Radzicach Dużych tablicę upamiętniającą śmierć komunistycznego bandyty z rąk żołnierza Podziemia Niepodległościowego Mariana Michalskiego "Drągala 2". O fakcie tym pisemnie został poinformowany wojewoda łódzki. Nasze działania wyręczają lokalne władze w przedmiocie trwałego usuwania symboli komunistycznych (Dz. U. 2016 poz. 744 z późn. zmianami). Poniżej relacja video

https://drive.google.com/open…
https://drive.google.com/open…
https://drive.google.com/open…

 

foto: Twój Radom

https://twojradom.pl/artykul/demontaz-tablicy-upamietniajacej/888818?fbclid=IwAR3nV63TE5e2atXpmGUSSTERBvGY60d2cjCS2XvotsFM-Fg2W7sQ9U1s_ZY

WYJĄTKOWA DEBATA O STANIE WOJENNYM

 

Tutaj jest film do obejrzenia

   W dniu 13 grudnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pionek. Pomysłodawcą historycznego wydarzenia był p. Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu. Patronat honorowy objął starosta Powiatu Radomskiego p. Waldemar Trelka. Motywem przewodnim spotkania była 38 rocznica wprowadzenia w PRL – stanu wojennego 1981 r., oraz następstwa „Okrągłego Stołu”. Do udziału w debacie zatytułowanej „Stan wojenny – Okrągły Stół po latach. Próba oceny” zostali zaproszeni wyjątkowi GOŚCIE – p. Jan Rejczak, doktor nauk technicznych, poseł na sejm RP z listy AWS w latach 1997 – 2001, internowany w czasie stanu wojennego, - p. Krzysztof Bińkowski – internowany w czasie stanu wojennego, działacz NSZZ „Solidarność”, aktywny członek wielu stowarzyszeń, członek KPN, a także radni powiatu radomskiego p. Marek Janeczek i Jan Siek.
- Zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez organizatorów debaty głos zabrał p. Waldemar Trelka, który wskazał na potrzebę organizowania debat historycznych, organizowania spotkań młodzieży z „żywymi świadkami historii” i potrzebę poszanowania oraz racjonalnego przedstawiania swoich poglądów. Po oficjalnym rozpoczęciu spotkaniu rozpoczęła się debata w, której wzięli udział: p. Jan Rejczak, p. Krzysztof Bińkowski i p. Krzysztof Szewczyk. Debatanci podjęli się dość skutecznie obaleniu mitu o nieuchronność wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w nocy z 12 n 13 grudnia 1981 roku oraz skutków „Okrągłego Stołu” w 1989 roku. Ponadto wyjątkowo ciekawie przedstawili swoje przeżycia z tego okresu historii Polski, które odcisnęły piętno w kolejnych latach ich życia. Podjęli także, skuteczną próbę nawiązania dyskusji z uczniami szkół powiatu radomskiego, co niewątpliwie wzbogaciło tego typu spotkanie. Na koniec debaty zabrał głos p. Marek Janeczek, który opowiedział o swoich przeżyciach w tragicznych chwilach narodu polskiego.
- Wśród uczestników debaty znaleźli się przedstawiciele szkół z Powiatu Radomskiego, w tym uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. „ZIELONE” reprezentowali uczniowie z klas: I IPR, II IT i III FP. Na debatę przybyli także uczniowie z PSP Nr 5 w Pionkach, LO w Iłży, CKZiU w Pionkach i LO w Pionkach.
- Cieszymy się z faktu, iż mogliśmy uczestniczyć w rocznicowej debacie, aktywnie brać w niej udział i zdobyć nagrody ufundowane przez organizatorów spotkania. Czekamy na kolejne debaty poświęcone kolejnym - ważnym rocznicom historycznym związanych z dziejami naszego narodu. Spotkanie z bohaterami i jednocześnie ofiarami stanu wojennego w Polsce jest dla nas wyjątkowym przeżyciem, ocenili swój udział w debacie zdobywcy nagród Szymon Jaworski z II IT i Adrian Jasek z kl. I IPR reprezentujący „ZIELONE”.
- Serdecznie dziękuje staroście radomskiemu p. Waldemarowi Trelce oraz organizatorowi i pomysłodawcy debaty p. Krzysztofowi Szewczykowi za umożliwienie przeżycia ”żywej lekcji historii”. Podziękowania należy skierować także p. Ryszardowi Dybińskiemu, dyrektorowi MOK w Pionkach i prowadzącej debatę

p. Annie Lipskiej, zaproszonym gościom, dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom za wyjątkową okazję do godnego uczczenia 38 rocznicy wprowadzenia w PRL stanu wojennego w 1981 roku. Wyjątkowe podziękowania należą się artystą, którzy w wyjątkowy wykonali utwory patriotyczne – p. Mariuszowi Wrochnie, Weronice Krystowiak i Monice Alot. Mam nadzieję, iż kolejne debaty historyczne wzbudzą w młodym pokoleniu wzrost zainteresowania historią i pobudzą ich do aktywnego uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach, podsumował pierwszą historyczną debatę p. Jacek Malicki, nauczyciel historii z „ZIELONEGO”.


ZS – Jacek Malicki

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania
Konfederacji Polski Niepodległej

   40 lat temu, 1 września 1979 roku powstała Konfederacja Polski Niepodległej, jedna z organizacji opozycyjnych, a jednocześnie pierwsza niezależna partia polityczna pomiędzy Łabą a Władywostokiem. Celem KPN było odzyskanie niepodległości przez Polskę przez usunięcie radzieckiej dominacji, likwidacja władzy PZPR, przywrócenie demokracji i przeprowadzenie wolnych wyborów. Działacze KPN za swoje działania płacili więzieniami, represjami, a niektórzy także życiem. Nagrodą dla nich było zrealizowanie celu – powstanie Najjaśniejszej Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Konfederacja Polski Niepodległej dobrze zasłużyła się Ojczyźnie! Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia niniejszą uchwałą wyrazić najwyższą wdzięczność twórcom Konfederacji Polski Niepodległej i wszystkim Polakom, którzy wspierając Konfederację Polski Niepodległej przysłużyli się Polsce.

  MARSZAŁEK SEJMU / – / Elżbieta Witek

Sejm RP - treść Uchwały