wydarzenia

Przewrót majowy: Najdziwniejszy zamach w historii

Wbrew czarnej propagandzie Józef Piłsudski ocalił polską demokrację przed dyktaturą i prawdziwą faszyzacją kraju. Gdy mówimy o dobrej tradycji II Rzeczypospolitej, mamy na myśli właśnie okres po przewrocie majowym.
W nocy 12 maja 1926 r. ktoś ostrzelał willę Piłsudskich w Sulejówku. Według przeciwników nic takiego się nie zdarzyło, a jedynie marszałek rozpaczliwie szukał pretekstu do rozpoczęcia przygotowywanej od dawna awantury. Jednak według oficerów, którym została powierzona ochrona marszałka, sytuacja wyglądała tym poważniej, że kontrwywiad wojskowy niedawno wpadł na trop zamachu na życie Piłsudskiego, przygotowywanego przez Sowietów. czytaj więcej

 

Członkowie Związku Piłsudczyków w Radomiu odnaleźli fragment pomnika z 1933 r. odsłoniętego z okazji budowy linii kolejowej nr 8, Radom - Warszawa. Więcej na stronie dwutygodnika TWÓJ RADOM

https://twojradom.pl/artykul/czlonkowie-zwiazku/437630

 


Sensacyjne odkrycie na budowie w Radomiu

"

- To zupełnie niezwykłe odkrycie - mówi Dariusz Sońta. - Tej płyty szukaliśmy od 20 lat. Kazali ją usunąć hitlerowcy najprawdopodobniej już jesienią 1939 roku, ktoś ją tu ukrył i przeleżała w ziemi ponad pół wieku."

Czytaj więcej: https://echodnia.eu/radomskie/sensacyjne-odkrycie-na-budowie-w-radomiu-zdjecia/ar/8409934