wydarzenia

WYJĄTKOWA DEBATA O STANIE WOJENNYM

 

Tutaj jest film do obejrzenia

   W dniu 13 grudnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pionek. Pomysłodawcą historycznego wydarzenia był p. Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu. Patronat honorowy objął starosta Powiatu Radomskiego p. Waldemar Trelka. Motywem przewodnim spotkania była 38 rocznica wprowadzenia w PRL – stanu wojennego 1981 r., oraz następstwa „Okrągłego Stołu”. Do udziału w debacie zatytułowanej „Stan wojenny – Okrągły Stół po latach. Próba oceny” zostali zaproszeni wyjątkowi GOŚCIE – p. Jan Rejczak, doktor nauk technicznych, poseł na sejm RP z listy AWS w latach 1997 – 2001, internowany w czasie stanu wojennego, - p. Krzysztof Bińkowski – internowany w czasie stanu wojennego, działacz NSZZ „Solidarność”, aktywny członek wielu stowarzyszeń, członek KPN, a także radni powiatu radomskiego p. Marek Janeczek i Jan Siek.
- Zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez organizatorów debaty głos zabrał p. Waldemar Trelka, który wskazał na potrzebę organizowania debat historycznych, organizowania spotkań młodzieży z „żywymi świadkami historii” i potrzebę poszanowania oraz racjonalnego przedstawiania swoich poglądów. Po oficjalnym rozpoczęciu spotkaniu rozpoczęła się debata w, której wzięli udział: p. Jan Rejczak, p. Krzysztof Bińkowski i p. Krzysztof Szewczyk. Debatanci podjęli się dość skutecznie obaleniu mitu o nieuchronność wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w nocy z 12 n 13 grudnia 1981 roku oraz skutków „Okrągłego Stołu” w 1989 roku. Ponadto wyjątkowo ciekawie przedstawili swoje przeżycia z tego okresu historii Polski, które odcisnęły piętno w kolejnych latach ich życia. Podjęli także, skuteczną próbę nawiązania dyskusji z uczniami szkół powiatu radomskiego, co niewątpliwie wzbogaciło tego typu spotkanie. Na koniec debaty zabrał głos p. Marek Janeczek, który opowiedział o swoich przeżyciach w tragicznych chwilach narodu polskiego.
- Wśród uczestników debaty znaleźli się przedstawiciele szkół z Powiatu Radomskiego, w tym uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. „ZIELONE” reprezentowali uczniowie z klas: I IPR, II IT i III FP. Na debatę przybyli także uczniowie z PSP Nr 5 w Pionkach, LO w Iłży, CKZiU w Pionkach i LO w Pionkach.
- Cieszymy się z faktu, iż mogliśmy uczestniczyć w rocznicowej debacie, aktywnie brać w niej udział i zdobyć nagrody ufundowane przez organizatorów spotkania. Czekamy na kolejne debaty poświęcone kolejnym - ważnym rocznicom historycznym związanych z dziejami naszego narodu. Spotkanie z bohaterami i jednocześnie ofiarami stanu wojennego w Polsce jest dla nas wyjątkowym przeżyciem, ocenili swój udział w debacie zdobywcy nagród Szymon Jaworski z II IT i Adrian Jasek z kl. I IPR reprezentujący „ZIELONE”.
- Serdecznie dziękuje staroście radomskiemu p. Waldemarowi Trelce oraz organizatorowi i pomysłodawcy debaty p. Krzysztofowi Szewczykowi za umożliwienie przeżycia ”żywej lekcji historii”. Podziękowania należy skierować także p. Ryszardowi Dybińskiemu, dyrektorowi MOK w Pionkach i prowadzącej debatę

p. Annie Lipskiej, zaproszonym gościom, dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom za wyjątkową okazję do godnego uczczenia 38 rocznicy wprowadzenia w PRL stanu wojennego w 1981 roku. Wyjątkowe podziękowania należą się artystą, którzy w wyjątkowy wykonali utwory patriotyczne – p. Mariuszowi Wrochnie, Weronice Krystowiak i Monice Alot. Mam nadzieję, iż kolejne debaty historyczne wzbudzą w młodym pokoleniu wzrost zainteresowania historią i pobudzą ich do aktywnego uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach, podsumował pierwszą historyczną debatę p. Jacek Malicki, nauczyciel historii z „ZIELONEGO”.


ZS – Jacek Malicki

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania
Konfederacji Polski Niepodległej

   40 lat temu, 1 września 1979 roku powstała Konfederacja Polski Niepodległej, jedna z organizacji opozycyjnych, a jednocześnie pierwsza niezależna partia polityczna pomiędzy Łabą a Władywostokiem. Celem KPN było odzyskanie niepodległości przez Polskę przez usunięcie radzieckiej dominacji, likwidacja władzy PZPR, przywrócenie demokracji i przeprowadzenie wolnych wyborów. Działacze KPN za swoje działania płacili więzieniami, represjami, a niektórzy także życiem. Nagrodą dla nich było zrealizowanie celu – powstanie Najjaśniejszej Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Konfederacja Polski Niepodległej dobrze zasłużyła się Ojczyźnie! Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia niniejszą uchwałą wyrazić najwyższą wdzięczność twórcom Konfederacji Polski Niepodległej i wszystkim Polakom, którzy wspierając Konfederację Polski Niepodległej przysłużyli się Polsce.

  MARSZAŁEK SEJMU / – / Elżbieta Witek

Sejm RP - treść Uchwały

W Radomiu powstanie pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego

To właśnie tu, obok siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piłsudskiego w Radomiu stanie pomnik upamiętniający marszałka Józefa Piłsudskiego. Cała inicjatywa nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie środowisk patriotycznych oraz miłośników historii Polski.

https://zebrra.tv/wydarzenia/2018/12/20/w-radomiu-powstanie-pomnik-marszalka-jozefa-pilsudskiego/

Zapraszamy na blog Dariusza Sońty

Posła pierwszej kadencji, założyciela, a obecnie prezesa Stowarzyszenia "Związek Piłsudczyków Radomi".

https://twojradom.pl/bloger/start/1507

Najnowszy artykuł jest poświęcony zmarłemu w ostatnich dniach śp. Krzysztofowi Siekowi, który był członkiem naszego Związku.

 

 

"Nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak obcuje się z kobietą. To jest obrzydliwość". Felieton Dariusza Sońty

"Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota!" Pismo Święte - Kpł 18.22-23,29

Ostatnio jakiś gej /z angielskiego to chyba gey, a na pewno nie gay, który to słowo oznacza kumpel/ wkurzył mnie niesamowicie. Przyjaciel obywatela Biedronia, któryż to przyjaciel jest kochankiem tegoż Roberta Biedronia, wypowiedziałby się, że ma taką propozycję środowisk pederastycznych, co by w Polsce karano ludzi przed sądem za to tylko, że ci ludzie nie tolerują pederastów.
Ja tam osobiście pederastów toleruję. Pragnę tylko zaznaczyć, iż łaciński zwrot tolero (are) –  stąd tolerancja nie jest tożsamy ze zwrotem accepto (are) – akceptuję.
więcej czytaj na blogu Dariusza Sońty

Przewrót majowy: Najdziwniejszy zamach w historii

Wbrew czarnej propagandzie Józef Piłsudski ocalił polską demokrację przed dyktaturą i prawdziwą faszyzacją kraju. Gdy mówimy o dobrej tradycji II Rzeczypospolitej, mamy na myśli właśnie okres po przewrocie majowym.
W nocy 12 maja 1926 r. ktoś ostrzelał willę Piłsudskich w Sulejówku. Według przeciwników nic takiego się nie zdarzyło, a jedynie marszałek rozpaczliwie szukał pretekstu do rozpoczęcia przygotowywanej od dawna awantury. Jednak według oficerów, którym została powierzona ochrona marszałka, sytuacja wyglądała tym poważniej, że kontrwywiad wojskowy niedawno wpadł na trop zamachu na życie Piłsudskiego, przygotowywanego przez Sowietów. czytaj więcej

 

Członkowie Związku Piłsudczyków w Radomiu odnaleźli fragment pomnika z 1933 r. odsłoniętego z okazji budowy linii kolejowej nr 8, Radom - Warszawa. Więcej na stronie dwutygodnika TWÓJ RADOM

https://twojradom.pl/artykul/czlonkowie-zwiazku/437630

 


Sensacyjne odkrycie na budowie w Radomiu

"

- To zupełnie niezwykłe odkrycie - mówi Dariusz Sońta. - Tej płyty szukaliśmy od 20 lat. Kazali ją usunąć hitlerowcy najprawdopodobniej już jesienią 1939 roku, ktoś ją tu ukrył i przeleżała w ziemi ponad pół wieku."

Czytaj więcej: https://echodnia.eu/radomskie/sensacyjne-odkrycie-na-budowie-w-radomiu-zdjecia/ar/8409934