wydarzenia

   W związku z trwającą modernizacją linii kolejowej nr 8 z Warszawy do Radomia Związek Piłsudczyków Radom zwrócił się do Zarządu PKP PLK o zabezpieczenie pozostałości pomnika z 1933 roku, który postawiono w rozwidleniu dróg kolejowych w Radomiu, w kierunku do Dęblina i do Warszawy. Były to 3 bryły bazaltowe, ustawione pionowo z napisem na froncie: W DNIU IMIENIN MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 19 MARCA 1933 ROKU W TEM MIEJSCU ROZPOCZĘTO BUDOWĘ KOLEI RADOM-WARSZAWA.

   Pomnik ten przetrwał okres okupacji niemieckiej, a niestety został zniszczony w komunistycznej Polsce w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dwie z brył tego pomnika zostały odnalezione w miejscu jego postawienia, przez członków naszego Związku w 2019 roku i znajdują się tam do dziś. Nie posiadamy dokumentacji historycznej tego pomnika nieznanego nam autora, natomiast wiemy, że budowa została zlecona przez Ministerstwo Komunikacji RP w 1933 roku.

   Uroczyste odsłonięcie nastąpiło 19 marca 1933 roku, w dniu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego i uruchomieniu linii kolejowej nr 8, m. in. z udziałem ówczesnego ministra komunikacji.

   Zadaniem Związku Piłsudczyków Radom zgodnie ze statutem jest m.in. inspirowanie do tworzenia społecznych komitetów budowy pomników, obelisków, tablic epitafijnych upamiętniających Józefa Piłsudskiego, oraz rewitalizacji i odbudowy istniejących w latach 1918-39. W niedługim czasie zamierzamy powołać działający przy Związku Piłsudczyków Radom Społeczny Komitet Odbudowy tego pomnika.

   Dokumenty poniżej zamieszczone pochodzą z zasobów NAC (Narodowe Archiwum Cyfrowego), materiały prasowe i fotografie z zasobów prywatnych.

Uwagi do pracy Grzegorza Wołka "Konfederacja Polski Niepodległej. Studium funkcjonowania opozycyjnej partii politycznej w realiach PRL"

 Poniżej zamieszczamy kilka uwag do w/w pracy, nie uwzględnionych w niej. Mamy nadzieję, że zostaną uwzględnione przez autora w wersji drukowanej

    Komentarz do str. 191 - Układ sił (KOR / KPN) na I Krajowym Zjeździe NSZZ "Solidarność"

Rzeczywisty układ sił na I KZD najlepiej ocenić po jego owocach, tj. skutecznie podjętych tam przez KPN działaniach i przyjętych uchwałach.  

- Zjazd przyjął uchwałę autorstwa Jacka Jerza i Andrzeja Sobieraja (zgłoszoną pod obrady przez tego drugiego w imieniu regionu radomskiego) "wyrażającą podziękowanie KSS KOR za dotychczasową działalność", a de facto przypieczętowującą samorozwiązanie i zakończenie działalności przez KOR (po przyjęciu której miał miejsce teatrzyk w wykonaniu J. Lipskiego, polegający na jego zasłabnięciu na mównicy i odwiezieniu karetką do szpitala, skąd niezwłocznie zaczął pisać płaczliwe odezwy do delegatów Zjazdu). Uchwała wyrażała wdzięczność za zasługi z 1976 r., lecz stanowczo podkreślała, że obecnie to powszechny i legalny Związek "Solidarność" reprezentuje interesy robotników, a zatem że misja KOR dobiegła już końca. W wystąpieniach podkreślano również, że o ile zasługi z 1976 r. są niekwestionowane, to insynuacje działaczy KOR że to KOR jest "bazą na której wyrosła Solidarność" są bezpodstawne. Uchwała ta zmieniła bilans sił i osłabiła wpływ środowiska KOR na działalność Związku. Pokrzyżowała ona plany KOR-owców, które polegały na tym, że po ogłoszeniu przez nich na I KZD samorozwiązania się i zakończenia działalności oczekiwali (i zakulisowo bardzo mocno działali w tym kierunku), że Zjazd poprzez aklamację UBŁAGA ich, żeby dalej działali oraz określi ich jako "ziarno z którego wyrosła Solidarność", co dałoby im potężny mandat i wpływ na Związek.  Uchwała Jerza i Sobieraja poszła w całkowicie przeciwnym kierunku, stwierdzając, że wobec istnienia "Solidarności" KOR stracił rację bytu.  Było to NIEBAGATELNE przedsięwzięcie, o którym w tym opracowaniu nie ma ani słowa.

http://jacek.jerz.org/dzialalnosc.htm#kor_uchwala

12 września 2020 roku (sobota) odbyły się uroczystości rocznicowe na Wykusie Środowisk Zgrupowań Partyzanckich "Ponury", "Nurt" z udziałem przedstawicieli Związku Piłsudczyków z Radomia (Sławomir Sońta, Tadeusz Stanisławek, Krzysztof Sitkowski, Marek Lis, Ryszard Sitkowski).

Poniżej galeria fotografii autorstwa Konrada Gałki z Radomia.

  W dniu 13 września, w 337 rocznicę wiktorii wiedeńskiej, na wzgórzu Kahlenberg (Wiedeń) został złożony wieniec w imieniu środowisk patriotycznych Ziemi Radomskiej - środowiska podziemia niepodległościowego KPN, SW i MW (Adam Szabelak)  oraz radomskich piłsudczyków. Wieniec złożył również przedstawiciel dawnego biura KPN na Austrię oraz prezes stowarzyszenia Sierpień 80 w Wiedniu Piotr Radowski.

Poniżej galeria fotografii z uroczystości. Autorem fotografii jest Maksymilian Szydłowski z portalu Radom Kulturalny (http://radomkulturalny.pl/)

 

31 lipca w Radomiu podpisaliśmy porozumienie o współpracy, potwierdzające wolę współpracy na rzecz popularyzacji postawy i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego. Porozumienie między Związkiem Strzeleckim i Związkiem Piłsudczyków Radom stało się faktem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przyjęliśmy model podpisania umowy przez Szefów naszych organizacji. Z ramienia ZS Roman Burek i Dariusz Sońta reprezentujący ZP Radom.

Z Dariuszem Sońtą obecnie Prezesem Związku Piłsudczyków Radom znamy się od końca lat 80 XX wieku z działalności niepodległościowej w KPN.

Po wielu latach naszej przygody patriotycznej zdobyliśmy się w końcu na ten szlachetny czyn, by podpisać dokumenty, które dla młodego pokolenia stają się przykładem prawdziwej przyjaźni i historii.

Artykuł: Roman Burek zdjęcia Roman Burek, Krzysztof Bińkowski

 

 

Jacek Prygiel po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zakładach Metalowych w Radomiu rozpoczął pracę jako pracownik wydziału M1 (Wydział Remontowy) w dniu 23 czerwiec 1976 roku. Poniżej jego relacja czerwcowego dnia. TUTAJ link do galerii fotografii z obchodów 13 rocznicy Czerwca

Pamiętnego dnia 25 czerwca 1976 roku przyszedłem do pracy na godzinę 6:30. Po niedługim czasie około godziny 8:30 dostałem informację, że pracownicy gromadzą się pod bramą główną. Wraz z kolegą, z którym razem skończyliśmy szkołę i rozpoczęliśmy w tym samym dniu pracę Zenonem R. , zamieszkałym wówczas przy ulicy Masztowej w Radomiu udaliśmy się pod bramę główną Zakładu. Gromadziło się tu coraz więcej pracowników. Około godziny 9:15 pod bramą zaczęły pojawiać się wózki akumulatorowe z delegacjami z innych zakładów pracy, takich jak “Blaszanka” czy “Radoskór”. W pewnym momencie ktoś rzucił hasło, że idziemy pod “dom partii” (komitet wojewódzki PZPR).

5 lat temu, 1 czerwca 2015 roku zmarł Mirosław Lipiec, działacz opozycji solidarnościowej i Konfederacji Polski Niepodległej, znany pod pseudonimem „Hucuł”. Miał 56 lat.

W poniedziałek, 1 czerwca w kościele św. Stefana w Radomiu na Idalinie odprawiona zostanie w intencji Mirka msza święta.

Przypominamy dziś artykuł, który ukazał się z tą smutną wiadomością na łamach "Twojego Radomia":

Był człowiekiem, o którym można bez cienia wątpliwości powiedzieć, że nie nosił serca w plecaku. Nosił je przed sobą na tacy. To serce było tak bardzo otwarte. Teraz przestało bić.

W stanie wojennym, jako kapral i kucharz zasadniczej służby wojskowej LWP, trafił pod sowiecką granicę w Bieszczadach do Arłamowa, gdzie internowano Lecha Wałęsę. W wywiadach prasowych opowiadał przed laty o tym jak grał z Wałęsą w ping ponga.

W latach 80-tych związał się z opozycyjnymi strukturami Solidarności i KPN. W 1992 roku organizował Związek Strzelecki w Radomiu. Dwa miesiące przed śmiercią ukończył zaoczne studia magisterskie. Dzień po egzaminie został zwolniony z pracy w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Przejął się tym za bardzo……… Od wielu lat ciężko chorował i przez dłuższy czas przebywał na zwolnieniu lekarskim. Chodził o kuli. To jednak nie miało żadnego znaczenia dla obecnie rządzącej Radomiem ekipy politycznej. Wystarczyło, że miał inne poglądy. Ostatnią pensję wypłacono mu w maju. Od 1 czerwca był bezrobotnym. I odszedł tego dnia. A wraz z nim to jego dobre serce ze złota. Otwarte dla wszystkich.Dariusz Sońtahttps://twojradom.pl/artykul/zmarl-miroslaw-lipiec--dzialacz-radomskiej-opozycji-antykomunistycznej/19637