Dzień Żołnierzy Wyklętych w Wierzbicy

10 marca 2019 r. w Wierzbicy przedstawiciele Związku Piłsudczyków z Radomia uczcili pamięć i oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym. Minister Wojciech Skurkiewicz wspólnie ze Starostą Waldemarem Trelką i Wójtem Zdzisławem Duliasem uhonorowali  płk rez. Alfreda Kabatę medalem Zasłużony dla Powiatu Radomskiego. Poseł Robert Mordak pogratulował i podziękował Panu Pułkownikowi  za wkład jaki czyni w upamiętnianiu Żołnierzy Wyklętych z naszego regionu . Na szczególną uwagę zasługuje prelekcja dr Krzysztofa Busse pracownika Delegatury IPN w Radomiu, w której przedstawił sposób działania represyjnego wymiaru sprawiedliwości wobec podziemia niepodległościowego na podstawie charakterystyki konkretnych oprawców, katów. /tekst /foto: Krzysztof Sitkowski/