W tym miejscu pojawiać się będą sukcesywnie materiały i informacje o radomskich piłsudczykach zrzeszonych w Związku Piłsudczyków i historii Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) Okręgu Radomskiego 1981-1995

Stowarzyszenie bierze sobie za wzór Twórcę Niepodległości Polski Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy. Opiera się na wartościach wyrażających się w słowach BÓG-HONOR-OJCZYZNA. Stowarzyszenie podtrzymuje i kontynuuje idee Konfederacji Polski Niepodległej. Zrzesza byłych członków Konfederacji Polski Niepodległej oraz jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem apolitycznym, apartyjnym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. (ze statutu stowarzyszenia)

Dzisiaj w dziale "różności" dodałem zbiór kart kwestarskich, stempli, znaczków okolicznościowych i innych z okresu Wielkiej Wojny 1914-1918 a także kilka fotografii z obchodów rocznicy bitwy pod Molendami, w których licznie wzięli udział członkowie Związku Piłsudczyków i Związku Strzeleckiego. Ostatnio dodano fotografie z obchodów święta Konstytucji 3 Maja w 1989 roku. Dodano też galerię fotografii ze strajku okupacyjnego KPN z października 1989 r. Poprzednio dodano dwa numery Gazety Pionkowskiej, numery 10 i 11 miesięcznika KONTRA i video-reportaż z odsłonięcia tablicy na "Wisielaku". Wcześniej dodano 12 numerów "Gazety Ulicznej KONTRA". W zakładce DOKUMENTY pojawiło się kilkanaście nowych pozycji.

Ponadto  zapraszamy na stronę http://jacek.jerz.org/ - poświęconą założycielowi KPN i "Solidarności" w dawnym województwie radomskim.